Back to Top

Συνέδριο

17/09/2012 - Ημερίδα για το πρόγραμμα ΙΔΕΕΣ του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ (Αθήνα)

Αυγ 28, 2012 11:51

ο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ, σας προσκαλεί στη Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνει για το Ειδικό Πρόγραμμα "ΙΔΕΕΣ" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου (10.30 -14.00), στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Μικρό Αμφιθέατρο).

Στην εκδήλωση, ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας Δρ Θ. Παπάζογλου (European Research Council Executive Agency) θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του Ειδικού Προγράμματος ΙΔΕΕΣ για το 2013 καθώς και τις τρέχουσες και μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Αξιολογητές και επιτυχημένοι υποψήφιοι του Προγράμματος ΙΔΕΕΣ θα παρουσιάσουν χρήσιμες επισημάνσεις για την προετοιμασία και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.

Το Ειδικό Πρόγραμμα "ΙΔΕΕΣ", με προϋπολογισμό 7.510 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση του δυναμικού χαρακτήρα, της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της πρωτοποριακής γνώσης. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιείται στα όρια μεταξύ διαφόρων επιστημών και η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος.

Αναλυτικά:
http://www.enterprise-hellas.gr/events/details.dot?id=15377

16/10/2012 - "We mean Business: Επενδύουμε στους νέους, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα" (Αθήνα)

Αυγ 24, 2012 12:52

Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2012 07:45

Εκδήλωση με θέμα "We mean Business: Επενδύουμε στους νέους, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα" διοργανώνουν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του Enterprise Europe Network, την Τρίτη 16 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας).
Η πρωτοβουλία "We Mean Business" της ΕΕ στοχεύει να ενθαρρύνει επιχειρήσεις να προσλάβουν ασκούμενους, ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων και να δοθεί ώθηση στην απασχολησιμότητα. Με την πρακτική άσκηση, οι νέοι μεταβαίνουν ομαλά από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην πρώτη θέση εργασίας. Οι επιχειρήσεις επίσης επωφελούνται, καθώς μπορούν εντοπίζουν μελλοντικούς, δυνητικά άριστους εργαζομένους που συμβάλλουν με φρέσκιες ιδέες στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Την περίοδο 2012-2013, η Επιτροπή θα ενισχύσει οικονομικά 280.000 θέσεις πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Leonardo da Vinci και Erasmus για σπουδαστές της επαγγελματικής κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα αυτά, Leonardo da Vinci και Erasmus, θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση, η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις, εργοδοτικούς φορείς, επιμελητήρια, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων, κ.λπ. Οι παρευρισκόμενοι θα ενημερωθούν για τις δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με θέματα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων ενισχύοντας την απασχολησιμότητα των νέων. Νέες δεξιότητες, καινοτόμες ιδέες, νέα πεδία ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ευρωπαϊκή προοπτική, νέες αντιλήψεις, δυνατότητα εντοπισμού μελλοντικών εργαζομένων, ενίσχυση της εξωστρέφειας, αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν ορισμένα από τα οφέλη που προσφέρονται στις επιχειρήσεις, μέσα από την υποδοχή φοιτητών/αποφοίτων από ξένες χώρες για πρακτική άσκηση.
Σύμφωνα με έρευνες της ΕΕ, λίγες εταιρείες γνωρίζουν τη δυνατότητα πρόσληψης ασκουμένου στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Η εκστρατεία "We Mean Business" προβάλλει τα οφέλη από τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης μέσα στις επιχειρήσεις που απευθύνονται σε νέους στο διεθνές περιβάλλον. Ειδικός δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες και συνδέσμους σχετικά με το πώς μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ευρώπη, ενώ ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή. Το πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-10-16/index.html
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/events/live

Πηγή:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer: Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης για τη συγκρότηση Ομάδας Έργου

Αυγ 24, 2012 12:48

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «eEnviPer», που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στα πλαίσια του Προγραμματικού πλαισίου για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Τουρκία).
Το Πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και θα διαρκέσει δύο χρόνια, εξετάζει, συνδυάζει, και αξιοποιεί την ψηφιακή πληροφορία, τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), λογισμικά και υποδομές, προκειμένου να αναπτύξει μια εύχρηστη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ψηφιακή - διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι χρήσιμη σε όλους όσους εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εκπόνηση, την υποβολή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (επενδυτές, μελετητές, αρμόδιες υπηρεσίες, πολίτες).
Η ενεργή συμμετοχή ανθρώπων που ασχολούνται και είναι γνώστες των θεμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης επιθυμεί να δημιουργήσει μια οκταμελή Ομάδα Έργου, τα μέλη της οποίας θα ενημερώνονται πρώτα για τις εξελίξεις του Προγράμματος και θα εκφράζουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους, έχοντας έτσι ρόλο συμβουλευτικό στα επιστημονικά και τεχνικά θέματα δημιουργίας και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer.
Στα οκτώ μέλη της Ομάδας Έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
Περιβαλλοντολόγοι (Επιστήμονες Περιβάλλοντος) ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ειδικοί στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλοι σύμβουλοι ειδικοί στα θέματα αυτά.
Εκπρόσωποι Δημοσίων Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή τις στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή εταιρειών που ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή πρωτοβουλίες πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα.
Tα μέλη της Ομάδας Έργου:
Μέσω κοινής λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα λαμβάνουν τα μηνύματα για τα θέματα που χειρίζονται οι ομάδες εργασίας του Προγράμματος.
Θα μαθαίνουν πρώτοι για τις εξελίξεις της υλοποίησης και τα αποτελέσματα του Προγράμματος.
Θα προσκαλούνται να συμμετέχουν στα εργαστήρια (workshops) και στα διαδικτυακά σεμινάρια του Προγράμματος.
Θα έχουν την ευκαιρία να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση της αγοράς, τον πιλοτικό σχεδιασμό και το επιχειρηματικό σχέδιο, αναφορικά με τους στόχους του Προγράμματος eEnviPer.
Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου θα πρέπει:
Να συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον εργαστήρι (workshop) ή διαδικτυακό σεμινάριο του Προγράμματος.
Τουλάχιστον δύο φορές μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες, μέσω παροχής πληροφοριών ή απαντήσεων, που θα συμβάλλουν στην τεκμηρίωση θεμάτων του eEviPer, καθώς και σε διάφορες σχετικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της υλοποίησής του.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410123 (κ. Άννα Καγιαμπάκη), 2813-410124 (κ. Μαρία Κανδηλογιαννάκη) και 2813-410118 (κ. Ελένη Χατζηγιάννη) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: kagiampaki@pkr.gov.gr. ή mkandil@pkr.gov.gr ή elhatziyanni@pkr.gov.gr
Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στα παραπάνω τηλέφωνα, ή, αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή μέσω τηλεομοιοτυπικού στο 2813-410150 (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012. Αμέσως μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θα συγκροτηθεί η Ομάδα Έργου και θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωσή της για το Πρόγραμμα από τους Συντονιστές.
Τέλος, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, www.eenviper.eu, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ενημερωτικά δελτία για την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος.

Πηγή:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

Το Digitized 2012 το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Aθήνα)

Αυγ 23, 2012 14:00

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης του διοργάνωσης, το digitized, ο νέος θεσμός που αφορά στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη δημιουργικότητα στα ψηφιακά μέσα επιστρέφει ακόμα πιο φιλόδοξος.
Σκοπός του είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνάθροισης, συζήτησης και συνεργασίας που να απαιτεί τη φυσική παρουσία των ανθρώπων που το αντικείμενο της εργασίας τους, περιορίζει να ενεργούν ως επί το πλείστον μπροστά στην οθόνη τους. Για να το πετύχει αυτό προσκαλεί πέντε σημαίνοντες εκπροσώπους του επαγγέλματος (εντός κι εκτός συνόρων) και τους ζητά να ενημερώσουν, να μοιραστούν γνώσεις και απόψεις και να εμπνεύσουν τους συναδέλφους τους. Για τη φετινή διοργάνωση καλεσμένοι είναι οι:
ο Nils Arvidsson, Art Director της Νorth Kingdom,
οι Gin Roberscheuten & Jouke Vuurmans από το μεγαλύτερο ψηφιακό δημιουργικό γραφείο στην Ευρώπη, MediaMonks,
ο Μάριος Λινάκης, Creative Director της Linakis+Associates,
ο Δημήτρης Παπαευαγγέλου, Creative Director της Andefined και
ο Κάρολος Λεονταρίτης, CEO της Mozaik.
Το Digitized 2012 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθεί στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Λεωφόρος Συγγρού 107-109, 117 45 Αθήνα).
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο, οι εκπρόσωποι της ελληνικής αγοράς θα αναλύσουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ στο δεύτερο, οι εμβληματικές φιγούρες του παγκόσμιου στερεώματος θα εμπνεύσουν τους παρευρισκόμενους με το σώμα της εργασίας τους. Η ώρα προσέλευσης στο event έχει ορισθεί στις 15.30.
Για την παρακολούθηση της ημερίδας απαιτείται η αγορά εισιτηρίου, η τιμή του οποίου είναι €35 (τιμή προπώλησης) ή €25 (μειωμένη τιμή για συγκεκριμένες κατηγορίες). Όσοι περιμένουν μέχρι την τελευταία εβδομάδα για την αγορά του εισιτηρίου τους (αν ως τότε υπάρχει διαθεσιμότητα) θα πρέπει να καταβάλουν το πλήρες τίμημα των €50. Καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι πέρσι τα εισιτήρια του Digitized εξαντλήθηκαν πάνω από μία εβδομάδα πριν το γεγονός, οπότε... καλό θα είναι να φροντίσετε νωρίς.

Πηγή:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

Σελίδες

Subscribe to Συνέδριο

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση