Back to Top

Συνέδριο

22/10/2012 - IT Directors Forum '12 (Αθήνα)

Ιουλ 24, 2012 14:48

Με εξαιρετικές ικανότητες ηγεσίας, καινοτομίας και στρατηγικής παράδοσης αξίας, ο Aneesh Chopra, CTO των ΗΠΑ (2009-2012) θα επιδείξει με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους η ταχνολογία μπορεί να διαδώσει την καινοτομία, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να λύσει διαιωνίζοντα προβλήματα οργανισμών και επιχειρήσεων.
Αναλυτική ενημέρωση στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πηγή: NET FAX

25/07/2012 - Ημερίδα για το ΕΣΠΑ (Θεσσαλονίκη)

Ιουλ 23, 2012 16:28

'Προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ 2007-2013' είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει το γραφείο ενημέρωσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα του δήμου Δέλτα, σε συνεργασία με τη διαδημοτική επχείρηση δυτικής υπαίθρου Θεσσαλονίκης - ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 25 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ, στο συνεδριακό κέντρο Σίνδου.
Αναλυτική ενημέρωση στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Πηγή:
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

26/07/2012 - Ημερίδα για τα Προγράμματα του 7ου ΠΠ για την έρευνα της ΕΕ: "Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της Κλιματικής Αλλαγής)" και "Oceans of Tomorrow" (Αθήνα)

Ιουλ 23, 2012 10:32

Το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" / Εθν. Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον, συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής» στο 7ο Π.Π., της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι Εθνικοί Εκπρόσωποι του Προγράμματος, διοργανώνουν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), του Υπ. Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων Ερευνητικών Έργων 2013.
Θα παρουσιαστούν οι Δράσεις και οι Δια-θεματικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Περιβάλλον, συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής» στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, με σκοπό την υποστήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής.
Οι βασικοί στόχοι της εκδήλωσης είναι:

1) Η ενημέρωση φορέων με ερευνητικές δραστηριότητες (ερευν. κέντρα, πανεπιστήμια, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κλπ.), καθώς και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τρέχουσες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Ερευνητικών Έργων των παραπάνω υποπρογραμμάτων.
2) Ο σχεδιασμός και η προώθηση των Ελληνικών ερευνητικών προτεραιοτήτων στις μελλοντικές προκηρύξεις του προγράμματος και η ενίσχυση της Εθνικής συμμετοχής στις μελλοντικές διαδικασίες υποβολής προτάσεων αποτελούν επίσης στόχο της εκδήλωσης.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Εθνικοί εκπρόσωποι και η ομάδα του Εθνικού Σημείου Επαφής θα παρουσιάσουν τα θέματα τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο προκαταρκτικό Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:

• «Περιβάλλον (συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής)»,
• «Περιβάλλον (συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής) – Ωκεανοί του Αύριο

Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες:
Δρ. Ν. Κακίζης,, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ/ Εθνικό Σημείο Επαφής για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στο 7ο ΠΠ
τηλ: 210-6503972, ncp_env@chem.demokritos.gr, http://www.demokritos.gr

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης»
Ημερίδα Παρουσίασης και Ενημέρωσης των Προσκλήσεων Υποβολής προτάσεων των προγραμμάτων για το 2013:
Περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της Κλιματικής Αλλαγής), & Oceans of Tomorrow

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012 (09:30πμ -13.30μμ)
Κεντρικό Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', Αγία Παρασκευή

09:30 – 09:45 Εγγραφές

09:45 – 10:00 Εισαγωγή – Χαιρετισμοί (Εκπρόσωποι: ΥΠΑΝ, ΓΓΕΤ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

10:00 - 12:00 1η Συνεδρία: Περιβάλλον (συμπ. της Κλιματικής Αλλαγής) πρόσκληση 2013

- Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων 2013, Πρόγραμμα Συνεργασία: Προτεραιότητα 6: «Environment (incl. Climate Change)», (Μαρία Γερογιάννη, EU Commission, DG RTD, Unit I3, Management of Natural Resources)

12:00 - 13:00 2η Συνεδρία: Δια-θεματικές Προσκλήσεις 2013 / Oceans for Tomorrow

- Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων 2013, «Oceans of Tomorrow», (Dr. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Εθνικός Εκπρόσωπος Προγράμματος "Περιβάλλον, συμπ. Της Κλιματικής Αλλαγής", Διευθυντής Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ)

13:00 - 13:30 3η Συνεδρία: Δι-μερείς επαφές

Κλείσιμο της Ημερίδας

Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neI...

05/09/2012 - Επιχειρηματικές συναντήσεις για Ναυπηγική Βιομηχανία, Μηχανικός Εξοπλισμός & Θαλάσσια Τεχνολογία (Γερμανία)

Ιουλ 23, 2012 10:29

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, καλεί τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ναυπηγικής Βιομηχανίας, του Μηχανικού Εξοπλισμού και της Θαλάσσιας Τεχνολογίας στο forum επιχειρηματικών συναντήσεων MariMatch 2012 που πραγματοποιείται στις 5 Σεπτεμβρίου 2012, στο Αμβούργο της Γερμανίας. Το forum διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine technology).

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες και ερευνητές που ενδιαφέρονται για διεθνείς συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό ή/και ερευνητικό επίπεδο, καθώς και όσους επιθυμούν να προωθήσουν ερευνητικά αποτελέσματα (σε στάδιο αξιοποίησης/προώθησης). Θα πραγματοποιηθούν προκαθορισμένες συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, με βάση τη ζήτηση/προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, τεχνολογικών προϊόντων ή το ενδιαφέρον συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. Καλύπτονται τα θεματικά πεδία:
• Ναυπηγική Βιομηχανία (Shipbuilding & Shipyard Industry)
• Θαλάσσια επιστήμη και τεχνολογία (Maritime Science & Ocean Technology)
• Πλοήγηση και Εντοπισμός (Navigation & Positioning)
• Τεχνολογίες λιμένος (Port Technology)
• Συστήματα διαχείρισης φορτίου (Cargo Handling Systems)
• Θαλάσσιες υπηρεσίες (Maritime Services).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση ή/και προσφορά), έως τις 24 Αυγούστου, μέσω του δικτυακού τόπου του forum (www.marimatch.net , ενότητα: "registration") ή της επισυναπτόμενης φόρμας (Marimatch2012-Registration-Profil.doc, αποστολή στο e-mail: cpascual@ekt.gr ή στο fax: 2107246824).

Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Ο κατάλογος θα είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης ("Catalogue of product profiles"). Όσοι ενδιαφέρονται για ένα ή περισσότερα προφίλ, μπορούν να ζητήσουν μία ή περισσότερες συναντήσεις στο σημείο "request meeting" που θα βρείτε για κάθε προφίλ. Οι αιτήσεις για τη διοργάνωση συναντήσεων θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30 Αυγούστου 2012. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, αλλά οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρώσουν το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση. Σημειώνεται πως η SMM (Shipbuilding, Machinery & Marine technology international trade fair) είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα και πραγματοποιείται από τις 4 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2012 (http://smm-hamburg.de /).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, Τηλ.: 210 7273920, Fax: 210 7246824, E-mail: cpascual@ekt.gr).

Πηγή: Enterprise Europe Network-Hellas

Σελίδες

Subscribe to Συνέδριο

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση