Back to Top

Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer: Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης για τη συγκρότηση Ομάδας Έργου

Αυγ 24, 2012 12:48

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «eEnviPer», που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στα πλαίσια του Προγραμματικού πλαισίου για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Τουρκία).
Το Πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και θα διαρκέσει δύο χρόνια, εξετάζει, συνδυάζει, και αξιοποιεί την ψηφιακή πληροφορία, τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), λογισμικά και υποδομές, προκειμένου να αναπτύξει μια εύχρηστη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ψηφιακή - διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι χρήσιμη σε όλους όσους εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εκπόνηση, την υποβολή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (επενδυτές, μελετητές, αρμόδιες υπηρεσίες, πολίτες).
Η ενεργή συμμετοχή ανθρώπων που ασχολούνται και είναι γνώστες των θεμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης επιθυμεί να δημιουργήσει μια οκταμελή Ομάδα Έργου, τα μέλη της οποίας θα ενημερώνονται πρώτα για τις εξελίξεις του Προγράμματος και θα εκφράζουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους, έχοντας έτσι ρόλο συμβουλευτικό στα επιστημονικά και τεχνικά θέματα δημιουργίας και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer.
Στα οκτώ μέλη της Ομάδας Έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
Περιβαλλοντολόγοι (Επιστήμονες Περιβάλλοντος) ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ειδικοί στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλοι σύμβουλοι ειδικοί στα θέματα αυτά.
Εκπρόσωποι Δημοσίων Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή τις στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή εταιρειών που ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή πρωτοβουλίες πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα.
Tα μέλη της Ομάδας Έργου:
Μέσω κοινής λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα λαμβάνουν τα μηνύματα για τα θέματα που χειρίζονται οι ομάδες εργασίας του Προγράμματος.
Θα μαθαίνουν πρώτοι για τις εξελίξεις της υλοποίησης και τα αποτελέσματα του Προγράμματος.
Θα προσκαλούνται να συμμετέχουν στα εργαστήρια (workshops) και στα διαδικτυακά σεμινάρια του Προγράμματος.
Θα έχουν την ευκαιρία να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση της αγοράς, τον πιλοτικό σχεδιασμό και το επιχειρηματικό σχέδιο, αναφορικά με τους στόχους του Προγράμματος eEnviPer.
Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου θα πρέπει:
Να συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον εργαστήρι (workshop) ή διαδικτυακό σεμινάριο του Προγράμματος.
Τουλάχιστον δύο φορές μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες, μέσω παροχής πληροφοριών ή απαντήσεων, που θα συμβάλλουν στην τεκμηρίωση θεμάτων του eEviPer, καθώς και σε διάφορες σχετικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της υλοποίησής του.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410123 (κ. Άννα Καγιαμπάκη), 2813-410124 (κ. Μαρία Κανδηλογιαννάκη) και 2813-410118 (κ. Ελένη Χατζηγιάννη) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: kagiampaki@pkr.gov.gr. ή mkandil@pkr.gov.gr ή elhatziyanni@pkr.gov.gr
Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στα παραπάνω τηλέφωνα, ή, αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή μέσω τηλεομοιοτυπικού στο 2813-410150 (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012. Αμέσως μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θα συγκροτηθεί η Ομάδα Έργου και θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωσή της για το Πρόγραμμα από τους Συντονιστές.
Τέλος, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, www.eenviper.eu, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ενημερωτικά δελτία για την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος.

Πηγή:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

Το Digitized 2012 το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Aθήνα)

Αυγ 23, 2012 14:00

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης του διοργάνωσης, το digitized, ο νέος θεσμός που αφορά στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη δημιουργικότητα στα ψηφιακά μέσα επιστρέφει ακόμα πιο φιλόδοξος.
Σκοπός του είναι να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνάθροισης, συζήτησης και συνεργασίας που να απαιτεί τη φυσική παρουσία των ανθρώπων που το αντικείμενο της εργασίας τους, περιορίζει να ενεργούν ως επί το πλείστον μπροστά στην οθόνη τους. Για να το πετύχει αυτό προσκαλεί πέντε σημαίνοντες εκπροσώπους του επαγγέλματος (εντός κι εκτός συνόρων) και τους ζητά να ενημερώσουν, να μοιραστούν γνώσεις και απόψεις και να εμπνεύσουν τους συναδέλφους τους. Για τη φετινή διοργάνωση καλεσμένοι είναι οι:
ο Nils Arvidsson, Art Director της Νorth Kingdom,
οι Gin Roberscheuten & Jouke Vuurmans από το μεγαλύτερο ψηφιακό δημιουργικό γραφείο στην Ευρώπη, MediaMonks,
ο Μάριος Λινάκης, Creative Director της Linakis+Associates,
ο Δημήτρης Παπαευαγγέλου, Creative Director της Andefined και
ο Κάρολος Λεονταρίτης, CEO της Mozaik.
Το Digitized 2012 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθεί στη Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών (Λεωφόρος Συγγρού 107-109, 117 45 Αθήνα).
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο, οι εκπρόσωποι της ελληνικής αγοράς θα αναλύσουν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ στο δεύτερο, οι εμβληματικές φιγούρες του παγκόσμιου στερεώματος θα εμπνεύσουν τους παρευρισκόμενους με το σώμα της εργασίας τους. Η ώρα προσέλευσης στο event έχει ορισθεί στις 15.30.
Για την παρακολούθηση της ημερίδας απαιτείται η αγορά εισιτηρίου, η τιμή του οποίου είναι €35 (τιμή προπώλησης) ή €25 (μειωμένη τιμή για συγκεκριμένες κατηγορίες). Όσοι περιμένουν μέχρι την τελευταία εβδομάδα για την αγορά του εισιτηρίου τους (αν ως τότε υπάρχει διαθεσιμότητα) θα πρέπει να καταβάλουν το πλήρες τίμημα των €50. Καλό θα είναι να γνωρίζετε ότι πέρσι τα εισιτήρια του Digitized εξαντλήθηκαν πάνω από μία εβδομάδα πριν το γεγονός, οπότε... καλό θα είναι να φροντίσετε νωρίς.

Πηγή:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

Το Διεθνές Συνέδριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας "East-Meets-West" 1-4 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία

Αυγ 23, 2012 12:53

ο μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο που προγραμματίζεται να οργανωθεί στην Κύπρο σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και το οποίο στοχεύει να φέρει κοντά την ερευνητική, ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα από όλο τον κόσμο, διοργανώνεται, τον Σεπτέμβριο, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ).
Το Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο «East- Meets- West on Innovation and Entrepreneurship Congress and Exhibition 2012», θα διεξαχθεί από 1-4 Σεπτεμβρίου 2012 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012.
Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου EASTWEST 2012, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την επίσημη ανακοίνωση του Διεθνούς Συνεδρίου, σημείωσε ότι λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, το Συνέδριο και η Έκθεση που θα διεξαχθεί παράλληλα, θα αποτελέσει ορόσημο για την προώθηση και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ Ανατολής και Δύσης σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 1.000 συμμετέχοντες από περισσότερες από 50 χώρες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση της Κύπρου στο διεθνές επιστημονικό χάρτη της γνώσης και της καινοτομίας.
Η Διευθύντρια Τουρισμού κ. Αννίτα Δημητριάδου, μιλώντας εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, σημείωσε ότι η υποστήριξη τέτοιων διεθνών συνεδρίων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του ΚΟΤ. Σημειώνεται ότι ο ΚΟΤ θα υποστηρίξει οικονομικά τις πολιτιστικές – κοινωνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο παρουσίασε ενώπιον εκπροσώπων των ΜΜΕ και Πρέσβεων ξένων χωρών στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου EASTWEST 2012, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης. Σύμφωνα με τον κ. Μακρίδη το Συνέδριο θα ενδυναμώσει τη γέφυρα για διεθνή συνεργασία μεταξύ ερευνητών και επιχειρηματικού κόσμου και θα προωθήσει τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, ενώ θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων και επιχειρηματικών ευκαιριών, τη μεταφορά καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας σε προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και την εξάλειψη των περιορισμών πρόσβασης στην επιστημονική/ερευνητική γνώση και σε οικονομικούς πόρους. Το Συνέδριο θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για περαιτέρω ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου υπηρεσιών με ταυτόχρονη προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτομίας, τόνισε ο Δρ. Μακρίδης.
Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο στοχεύει στην:
βελτίωση των δεσμών μεταξύ του ερευνητικού και του επιχειρηματικού κόσμου,
αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα, καινοτομία και επιχειρησιακή ανάπτυξη,
ενθάρρυνση της βιομηχανίας και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των επιστημόνων να αξιοποιήσουν πλήρως τις διεθνείς πηγές γνώσης και καινοτομίας,
ώστε να αναπτυχθεί αποτελεσματικά το κατάλληλο επιχειρηματικό δυναμικό που θα είναι σεθέση να μετουσιώνει τις καινοτόμες ιδέες σε προϊόντα και υπηρεσίες.
To τετραήμερο Συνέδριο θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζήτηση σχετικών θεμάτων και πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων, συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καταλήξουν σε ουσιαστικά συμπεράσματα για την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, θεματικές ενότητες με διεθνείς ομιλητές για τις πιο πρόσφατες καινοτόμες και επιχειρηματικές ιδέες και προτεραιότητες πολιτικής των χωρών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, τα θέματα που προτείνονται ως θεματικές ενότητες είναι μεταξύ άλλων: κλιματικές αλλαγές, πόλεις και διαβίωση, εκπαίδευση και μάθηση, ενέργεια, περιβάλλον, νερό, τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, βιοτεχνολογίες, τουρισμός, απασχόληση, υπηρεσίες αερομεταφορών κ.α. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα διεξάγεται παράλληλα και Έκθεση για παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από ερευνητικά ινστιτούτα, τη βιομηχανία και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, ενώ θα προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικής καθοδήγησης.
Το Διεθνές Συνέδριο υποστηρίζουν ως συνδιοργανωτές ή χορηγοί οι ακόλουθοι πρωτοπόροι Οργανισμοί και Ιδρύματα σε θέματα γνώσης, τεχνολογίας και υπηρεσιών (όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής): Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών ERASMUS (EAEC), Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας (ΕΑGG) , Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ, Ευρω-Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (EMUNI), Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες», Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών Έρευνας και Καινοτομίας (ERRIN).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διεθνές Συνεδρίου EASTWEST 2012 και του ΕΓΚ : www.eastmeetswest.eu.com, www.eoc.org.cy ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22894294.

Πηγή:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

26-28/09/2012 - 3 ημέρες στο Παρίσι και ένα ραντεβού για τους γνώστες Smart Systems

Αυγ 23, 2012 10:14

Στο πλαίσιο του Φόρουμ της EPoSS στις 26-28 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, η Ευρωπαϊκή Cowin του έργου, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής εκμετάλλευσης της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από τα αποτελέσματα της έρευνας σε Smart Systems, διοργανώνει έναν ανοιχτό χώρο για τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών και τεχνολογικών ευκαιριών, την εξεύρεση κατάλληλου χρηματοδότησης και καλύτερους συνεργάτες για διακρατικά σχέδια και για να πάρει ατομική υποστήριξη από τους εταίρους Cowin.

Αναλυτικά:
http://cordis.europa.eu/wire/index.cfm?fuseaction=article.Detail&rcn=31627

Σελίδες

Subscribe to Συνέδριο

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση