Back to Top

Άρθρα Slideshow

Ενεργοποιείται το Leader και το Leader Αλιείας Καβάλας

Δεκ 12, 2012 13:10

H Αναπτυξιακή Καβάλας – ΑΕ ΟΤΑ με ανακοίνωση της ενεργοποίησε τα δύο πολυαναμενόμενα προγράμματα προσφέροντας την δυνατότητα υλοποίησης Ιδιωτικών και Δημόσιων επενδύσεων στα πλαίσια του Leader και του Leader Αλιείας για το Νομό Καβάλας.

Αναλυτικά:
http://www.pbs.gr/cms/?q=node/3412

Για το 2015 μετατίθεται η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ

Δεκ 12, 2012 13:05

Στην πρώτη επίσημη παραδοχή ότι η νέα ΚΑΠ δεν πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2014, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλον ένα χρόνο προχώρησε η Κομισιόν. Μέχρι τώρα, ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Γεωργίας Ντατσιάν Τσιόλος επέμενε, παρά τις περί αντιθέτου ενδείξεις, ότι η νέα ΚΑΠ θα είναι έτοιμη στην ώρα της, για να μπει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Αποτελέσματα του έργου ELIE / Απασχολησιμότητα: Μαθαίνοντας μέσω της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

Δεκ 12, 2012 10:23

Στόχος του προγράμματος ELIE (Απασχολησιμότητα - Μαθαίνοντας μέσω της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Lifelong Learning Programme», υποπρόγραμμα «Erasmus», είναι να βοηθήσει τους ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αυτοαπασχόληση αλλά και να αυξήσει την κινητικότητα των ιδιωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ευκαιρίες, που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22−64 ετών

Δεκ 12, 2012 10:17

Δημοσιεύθηκε συο ΦΕΚ Τεύχος Β 3211/03-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22−64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ».

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22−64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.200 άτομα.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2012 — Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013)

Δεκ 12, 2012 09:44

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στηρίζεται στην απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά.

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας

Δεκ 12, 2012 09:09

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 235/03-12-2012 ο Νόμος Υπ' Αριθμ. 4097/03-12-2012 με τον οποίο εναρμονίζεται η νομοθεσία με την Οδηγία 2010/41 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010, (L.180/15.7.2010) προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης.

14-15/12/2012 - Συνέδριο «Meet Greece v 2.0» (Αθήνα)

Δεκ 11, 2012 12:00

Διήμερο συνέδριο με τίτλο: «MeetGreecev 2.0» θα διεξαχθεί στις 14 - 15 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Γενικός στόχος του συνεδρίου θα είναι να χαρτογραφήσει τάσεις, ιδέες και ρεύματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία στους χώρους της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, των κοινωνικών πρωτοβουλιών, του διαδικτύου.

Κατά τη διάρκεια των ημερών του συνεδρίου πρόκειται να ανταλλαχθούν πληροφορίες, γνώσεις και καλές πρακτικές, μεταξύ νέων ενδιαφερομένων και νέων επαγγελματιών που έχουν καταξιωθεί στο χώρο τους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Θα παρουσιαστούν ζωντανά παραδείγματα νέων ανθρώπων που κατάφεραν να πρωτοπορήσουν να αναδειχθούν και να ανάγουν τις συνθήκες της κρίσης σε επιτυχείς πρακτικές.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου θα αναπτυχθούν θεματικές όπως: Τεχνολογικές επιχειρήσεις, Αγροτική επιχειρηματικότητα, Διαγωνισμοί Καινοτομίας, Παραδείγματα μη τυπικής μάθησης μέσα στην κρίση, «Κινητοποιώντας για την επίλυση προβλημάτων», Δημιουργία και διάχυση ιδεών, Καινοτομία στις τοπικές κοινωνίες και οι τέχνες μέσα στην κρίση.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο κ. JoeTrippi, Campaigner Κοινωνικών δράσεων και επικοινωνιακών μηνυμάτων, και ο κ. Νίκος Δρανδάκης, συνιδρυτής της εταιρείας TaxiBeat.

Το «MeetGreecev 2.0» θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό χώρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, Λεωφ. Συγγρού 103 - 105, 14 - 15 Δεκεμβρίου 2012, 10.00 - 20.00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2262537

Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔY: Ετήσια Έκθεση 2012: Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Δεκ 10, 2012 15:30

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, η μείωση του ΑΕΠ ανέρχεται σωρευτικά για την τριετία 2009-2011 σε 16,7% έναντι του 2007 και θα προσεγγίσει τον Δεκέμβριο του 2012 σε 22%, περίπου, με αποτέλεσμα η πραγματική απόκλιση της ελληνικής οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώνει την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 1995-2007.

Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 370 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από την ΕΤΕπ

Δεκ 10, 2012 15:29

Xρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ για την προστασία του κλίματος και την οικονομία της γνώσης στην Ελλάδα χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Όπως ανακοινώθηκε η διάθεση των κονδυλιών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Σελίδες

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση