Back to Top

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος HERCULE II — OLAF/2012/D5/02

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος, 2012

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στις εθνικές ή περιφερειακές διοικήσεις («αιτούντες») ενός κράτους μέλους ή χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται παρακάτω, που προωθεί την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτούντες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαμένουν:
1) σε προσχωρούντα κράτη·
2) σε χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συμφωνία ΕΟΧ·
3) σε υποψήφιες χώρες, συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των όρων που προβλέπονται στις συμφωνίες σύνδεσης ή στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους για τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνάφθηκαν ή πρόκειται να συναφθούν με τις εν λόγω χώρες.

Οι επιλέξιμες δράσεις για τεχνική βοήθεια αφορούν:

— τεχνική συνδρομή για χρήση εκ μέρους των εθνικών αρχών ειδικών ερευνητικών μεθόδων και μέσων για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς και
— τεχνική συνδρομή για την ενίσχυση των επιθεωρήσεων εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών οχημάτων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παραποίησης/ απομίμησης τσιγάρων.

Η τεχνική συνδρομή θα πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητες και τη διοικητική μέριμνα των κρατών μελών που
χορηγούνται σε μονάδες τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης για την καταπολέμηση της απάτης, και ιδίως τις δράσεις που στοχεύουν στη σύσταση, βελτίωση ή αναβάθμιση υπαρχόντων:

— συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης κωδικού εμπορευματοκιβωτίων·
— συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων·
— τεχνικού εξοπλισμού για ηλεκτρονική εποπτεία·
— τεχνικού εξοπλισμού για κινητές μονάδες επιτήρησης·
— τεχνικού εξοπλισμού για την απόκτηση και ανάλυση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων·
— τεχνικού εξοπλισμού για κρυπτογραφημένες επικοινωνίες·
— εξοπλισμού και συσκευών για την παρακολούθηση λαθραίων ή παραποιημένων αγαθών βάσει οσφρητικών χαρακτηριστικών των λαθραίων και παραποιημένων αγαθών

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 13η Σεπτεμβρίου 2012.

Μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται με το επίσημο έντυπο αίτησης, δεόντως υπογεγραμμένες από άτομο που δικαιούται να συνάπτει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις εκ μέρους του αιτούντος οργανισμού, θα γίνονται δεκτές.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς:

«Application for OLAF Technical Assistance Grant Programme (OLAF/2012/D5/02) — Hercule II
2012»

Οι αιτήσεις (πρωτότυπο και αντίγραφο) πρέπει να υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission — European Anti-Fraud Office (OLAF)
For the attention of Mr Johan KHOUW
Head of Unit Hercule, Pericles & EURO Protection
Office: J-30 10/62
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Aναλυτικότερα:
http://eur-lex.europa.eu

Χρηματοδότηση Φορέων: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση