Back to Top

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Φως» στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Τρεις νομοθετικές προτάσεις για την καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, υιοθέτησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου επίτροπου για τις υπηρεσίες, Μισέλ Μπαρνιέ.
Μισέλ Μπαρνιέ, Ευρωπαίος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά.

Οι προτάσεις προβλέπουν φιλικά προς τον καταναλωτή πρότυπα ενημέρωσης για επενδύσεις, θέτουν υψηλότερα πρότυπα για παροχή συμβουλών και καθιστούν αυστηρότερους ορισμένους κανόνες αναφορικά με τα επενδυτικά κεφάλαια προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Πρόκειται για: μια πρόταση κανονισμού για τα βασικά ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με δέσμες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIPS), αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD) και μια πρόταση για την ενίσχυση της προστασίας εκείνων που αγοράζουν επενδυτικά κεφάλαια, που επί του παρόντος διέπεται από την οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Η πρόταση για τις PRIPS αποβλέπει στην ενημέρωση των καταναλωτών μέσω ενός εγγράφου, η μορφή του οποίου να είναι εύκολα κατανοητή, με την εισαγωγή ενός νέου, καινοτόμου προτύπου ενημέρωσης για τα προϊόντα, το οποίο να είναι συνοπτικό και σαφές, και άρα πιο εύχρηστο για τους καταναλωτές. Το εν λόγω έγγραφο καλείται «έγγραφο βασικών πληροφοριών». Σύμφωνα με την πρόταση, οι υπεύθυνοι επενδυτικών προϊόντων (π.χ. διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, ασφαλιστές, τράπεζες) θα πρέπει να συντάσσουν ένα τέτοιο έγγραφο για κάθε επενδυτικό προϊόν.

Θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς και τους κινδύνους και το κόστος που συνεπάγεται η επένδυση στο εν λόγω προϊόν. Οι πληροφορίες θα είναι απλές και συγκρίσιμες, ενώ θα καθίσταται σαφές σε κάθε καταναλωτή εάν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν υπάρχει πιθανότητα απώλειας χρημάτων και πόσο πολύπλοκο είναι το προϊόν.

Η δεύτερη πρόταση αφορά την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD), όπου προτείνεται η αναθεώρησή της.

Η εν λόγω οδηγία ρυθμίζει τις πρακτικές πώλησης όλων των ασφαλιστικών προϊόντων, από τα προϊόντα γενικών ασφαλίσεων, όπως ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας, έως εκείνα που περιέχουν στοιχεία επενδύσεων.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η αναβάθμιση της προστασίας των καταναλωτών στον ασφαλιστικό τομέα, με τη δημιουργία κοινών προτύπων για τις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων και τη διασφάλιση της παροχής κατάλληλων συμβουλών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτείνονται οι εξής αλλαγές:

- Θα ισχύει το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, ανεξάρτητα από το δίαυλο από τον οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν το ασφαλιστικό προϊόν. Είτε ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν απευθείας από μια ασφαλιστική επιχείρηση είτε έμμεσα από κάποιο διαμεσολαβητή (π.χ. πράκτορα ή μεσίτη), ο καταναλωτής θα τυγχάνει της ίδιας προστασίας. Αυτό δεν ισχύει σήμερα, καθώς η ισχύουσα IMD καλύπτει μόνο τις πωλήσεις από διαμεσολαβητές.

- Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφείς πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό καθεστώς του προσώπου που πωλεί το ασφαλιστικό προϊόν. Θα καθιερωθούν κανόνες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των πωλητών ασφαλιστικών προϊόντων.

- Οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύονται από έντιμες και επαγγελματικές συμβουλές.

- Θα είναι ευκολότερο για τους διαμεσολαβητές να λειτουργούν διασυνοριακά, προάγοντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Τέλος, η τρίτη πρόταση καλύπτει τους Οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η τρέχουσα νομοθεσία της Ε.Ε. για τα επενδυτικά κεφάλαια αποτέλεσε τη βάση μιας ολοκληρωμένης αγοράς, με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής προσφοράς κεφαλαίων συλλογικών επενδύσεων. Η πρόταση αφορά τρία πεδία:

- τον ακριβή ορισμό των καθηκόντων και υποχρεώσεων όλων των θεματοφυλάκων που ενεργούν για λογαριασμό ενός ΟΣΕΚΑ,

- σαφείς κανόνες σχετικά με την αμοιβή των διαχειριστών ΟΣΕΚΑ: ο τρόπος με τον οποίον αμείβονται δεν πρέπει να ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Η πολιτική αμοιβών θα είναι καλύτερα συνδεδεμένη με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των επενδυτών και την επίτευξη των επενδυτικών στόχων των ΟΣΕΚΑ, και

-κοινή προσέγγιση στον τρόπο τιμωρίας βασικών παραβάσεων του νομικού πλαισίου των ΟΣΕΚΑ, με την καθιέρωση κοινών προτύπων στα επίπεδα των διοικητικών προστίμων ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα υπερβαίνουν πάντα τα δυνητικά οφέλη από την παραβίαση διατάξεων.

Πηγή:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση