Back to Top

Δωρεάν σεμινάριο στη Χαλκίδα με θέμα: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Tο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη ΧΑΛΚΙΔΑ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 20 ωρών με θέμα: Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ΔΟΑΠΠΕΧ ( πρώην Δημαρχείο ) Αβάντων 50 Χαλκίδα, τοΣάββατο29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 και θα έχει διάρκεια 20 ωρών.

Εισηγητής θα είναι ο κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ τάξεως - Μητρώο Εισηγητών Ο.Ε.Ε.
Αναλυτικά οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής θα έχουν ως εξής:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 09:00 έως 19:00
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 09:00 έως 19:00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώ-σεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης ( 2014 ) και οι Λο-γιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν σε ισχύ την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύ-θυνης Δήλωσης 2014) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέ-ωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 27/11/14, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περί-πτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 27/11/14, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, Λ. Χαϊνά 75 Χαλκίδα, 2ος όροφος, μέχρι και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού ( 65 άτομα ) συμμετεχόντων παρακαλούνται οι εν-διαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή όσοι είναι σίγουροι ότι μπορούν να παρακο-λουθήσουν το Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2221080710 (& FAX )
Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, Λ. Χαϊνά 75 Χαλκίδα, αλλά και ηλεκτρονικά πατώντας εδώ Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο, επίσης με FAX στο 2221080710 και με e-mail : cmichail@oe-e.gr

Σχετικός σύνδεσμος: www.epixeiro.gr

Είδος Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Οικονομικό Καθεστώς Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση