Back to Top

Τα clusters της Βαυαρίας

Οι συστάδες επιχειρηματικότητας της Βαυαρίας (clusters) συγκρίνονται πλέον με τις αντίστοιχες της Silicon Valley και της Οξφόρδης. Παραδόξως η επιτυχημένη λειτουργία των clusters σε παγκόσμιο επίπεδο εξαρτάται από την επιτυχημένη διασύνδεση τοπικών παραγόντων, όπως η επιστημονική / ερευνητική γνώση, οι σχέσεις των συμμετεχόντων και η κινητροδότησή τους.

Η Βαυαρία διαθέτει 19 clusters, στους τομείς των μεταφορών (αυτοκίνηση, σιδηρόδρομος, logistik, αερομεταφορές), ανάπτυξης υλικών (νέα υλικά, χημεία, νανοτεχνολογία), περιβάλλοντος (βιοτεχνολογία, φαρμακευτική, ενέργεια, περιβάλλον, δασοκομία, διατροφή), πληροφορικής – ηλεκτρονικής (επικοινωνίες, αισθητήρες, ηλεκτρονική, αυτοματισμοί) και υπηρεσιών – Μ.Μ.Ε. (χρηματοπιστωτικός τομέας, μέσα μαζικής επικοινωνίας).

Ο τομέας των clusters εντάσσεται στην οικονομική και τεχνολογική πολιτική που ακολουθεί το κρατίδιο, ώστε να αναδείξει την Βαυαρία, ως τον πλέον κατάλληλο τόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων. Το κρατίδιο εμφάνισε το 2011 αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,4% σε ονομαστικές τιμές. Ποσοστό άνω του 50% των απασχολούμενων της βαυαρικής βιομηχανίας εργάζεται σε τομέα υψηλής τεχνολογίας και ποσοστό μεγαλύτερο από 25% των γερμανικών πατεντών είναι βαυαρικές.

Το 2012 σε διαγωνισμό που διεξήγαγε το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης και Ερευνας, με αντικείμενο την ανάδειξη των ανταγωνιστικότερων γερμανικών clusters, η Βαυαρία διακρίθηκε με 3 clusters (βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικής και νέων υλικών) επί συνόλου 15, με βραβείο επιχορήγηση ύψους 40 εκ. ευρώ για κάθε cluster.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κ. Klaus Helmrich, μέλος του Δ.Σ. της Siemens, τομείς με ισχυρή μελλοντική ανάπτυξη ιδιαίτερα σημαντικοί για την καινοτομία στη Γερμανία, είναι η ενέργεια (παραγωγή χωρίς διοξείδιο του άνθρακα, έξυπνα δίκτυα διανομής και αποθήκευση ενέργειας), οι μεταφορές (υποδομές και συγκοινωνίες) και η υγεία.

Οι επιδιωκώμενοι στόχοι των βαυαρικών clusters, είναι η γρήγορη μετατροπή των ερευνητικών απολεσμάτων σε προϊόντα ικανά να εισαχθούν στην αγορά, στη δημιουργία πλήρους καθετοποιημένης αλυσίδας προϊόντων / υπηρεσιών και στην ενίσχυση του profil της Βαυαρίας ως κατάλληλου τόπου εγκατάστασης διεθνοποιημένων επιχειρήσεων.

H επιτυχία του βαυαρικού μοντέλου clusters, συνίσταται στην αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Tα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα του Μονάχου καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις του καταλόγου των πανεπιστημίων – ελίτ σε όλη τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον Δρ. Wolfgang Heubisch, Βαυαρό Υπουργό Επιστήμης και Ερευνας, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων πρέπει να διευκολυνθεί, να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε η μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα αγοράς να είναι ταχεία, προκειμένου η Βαυαρία να διατηρήσει την ανταγωνιστική θέση της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα λειτουργίας των βαυαρικών clusters είναι ιδιαίτερα επιτυχημένα :
- συνολικά 5.000 εταιρείες διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω της συμμετοχής τους στα βαυρικά clusters (τα 2/3 εξ'αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις),
- διοργανώθηκαν περίπου 4.700 εκδηλώσεις (από παγκόσμια συνέδρια μέχρι ολιγομελείς συναντήσεις), με συνολικά 270.000 συμμετέχοντες, για την προώθηση τουλάχιστον 500 ερευνητικών projects.
- η λειτουργία τους επιδοτήθηκε με το ποσό 38 εκ. ευρώ από το κρατίδιο, πλέον 55 εκ. ευρώ
- από την ομοσπονδία και την Ε.Ε. Στο ποσό αυτό προστίθενται άλλα 120 εκ. από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, για τη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Μεταξύ των επιτυχημένων ιστοριών των βαυαρικών clusters είναι :
- Η ίδρυση της εταιρείας „Bavaria Optics", με αντικείμενο τη μεταφορά φυσικού φωτός σε κακοφωτισμένους χώρους.
- Η ίδρυση της εταιρείας „Sludge2energy GmbH" με αντικείμενο την παραγωγή ενέργειας από την ιλύ των εγκαταστάσεων λυμάτων καθαρισμού.
- Η ίδρυση κοινής επιχείρησης οκτώ βαυαρικών εταιρειών με την επωνυμία „Süd IT AG" στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνίας, με σκοπό την δημιουργία μίας εταιρείας μεγέθους ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες μεγάλων πελατών.
- Το cluster ηλεκτρονικής συνδιαμόρφωσε Οδηγία Χρηματοδότησης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εκπαίδευσης και Ερευνας, με αποτέλεσμα την παροχή τεχνογνωσίας προς βαυαρικές εταιρείες, προκειμένου να επωφεληθούν της χρηματοδότησης.
- Οι εμπειρογνώμονες των βαυαρικών clusters είναι περιζήτητοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την παροχή συμβουλών σε τεχνολογικά θέματα, μεταφέροντας και λαμβάνοντας τεχνογνωσία για λογαριασμό των βαυαρικών επιχειρήσεων.
- Το profil των βαυαρικών clusters είναι αναγνωρισμένο και στο εξωτερικό συμβάλλοντας στην ανάληψη έργων (από το εξωτερικό) για λογαριασμό βαυαρικών επιχειρήσεων.

Συστατικά στοιχεία των ανωτέρω επιτυχημένων παραδειγμάτων, είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, η ουσιαστική διασύνδεση τους με άλλους δρώντες σε ομοσπονδιακό και διεθνές επίπεδο και η συνεχής διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των δρώντων, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια.

Η μελέτη της επιτυχημένης λειτουργίας των βαυαρικών clusters, θα μπορούσε να συμβάλλει στην άντληση χρήσιμης εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Περισσότερες πληροφορίες για τα βαυαρικά clusters είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.cluster-bayern.de.

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μονάχου

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση