Back to Top

Τρία επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη των μεταλλείων χρυσού στη Β. Ελλάδα

1. Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ για την αξιοποίηση του πορφυριτικού κοιτάσματος των Σκουριών και του κοιτάσματος μικτών θειούχων της Ολυμπιάδας εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2011. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ανέλθει σε 1,3 δισ. ευρώ.

Το κοίτασμα χαλκού/χρυσού των Σκουριών αποτελείται από 138 εκ. τόνους μεταλλεύματος με 0,8 γρ./τ. χρυσό και 0,5% χαλκό. Η παραγωγή υπολογίζεται ν'Α αρχίσει το 2015 μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων του εργοστασίου εμπλουτισμού. Παράλληλα θα ξεκινήσουν το 2012 έργα ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου. Η συνολική ζωή του μεταλλείου υπολογίζεται σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαπιστωμένα αποθέματα σε 27 χρόνια.

Χρυσός θα εξορύσσεται και από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας. Το κοίτασμα μικτών θειούχων υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα ότι περιέχει 13,6 εκ. τ. μεταλλεύματος με 8,7 γρ./τ. χρυσό, 132 γρ./τ. άργυρο, 5,1% μόλυβδο και 6,7% ψευδάργυρο. Η παραγωγή θα ξεκινήσει το 2015 μετά το πέρας των εργασιών εκσυγχρονισμού του μεταλλείου. Μέχρι το 2015 θα περάσουν από τη διαδικασία εμπλουτισμού οι 2,4 εκ. τ. τελμάτων στο πλαίσιο της αποκατάστασης της λίμνης τελμάτων της Ολυμπιάδας. Συνολικά θα παραχθούν 300.000 τ. συμπυκνώματος χρυσοφόρου πυρίτη με μία περιεκτικότητα χρυσού 20 γρ./τ.

Το Δεκέμβριο του 2011 η μητρική της Ελληνικός Χρυσός European Goldfields δέχτηκε πρόταση εξαγοράς από την καναδική μεταλλευτική εταιρία Eldorado Gold. Η συγχώνευση των δύο εταιριών πραγματοποιήθηκε δύο μήνες αργότερα με μία διαδικασία ανταλλαγής μετοχών, όπου οι μέτοχοι της European Goldfields πήραν για κάθε μετοχή της εταιρίας τους 0,85 μετοχές της Eldorado. Στο νέο σχήμα κατέχουν οι μέτοχοι της Eldorado το 78% των μετοχών και οι μέτοχοι της European Goldfields το 22%.

2. Επενδυτικό σχέδιο της ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ στο Πέραμα Θράκης

Η εταιρία Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ είναι φορέας της επένδυσης του έργου χρυσού Περάματος στη Θράκη με κεφάλαιο επένδυσης 150 εκατ. ευρώ, ενώ σε βάθος δεκαετίας θα επενδυθούν στην περιοχή ακόμη 190 εκατ. ευρώ. Οι άμεσες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 200 και η έμμεση απασχόληση θα ανέλθει σ'Α επιπλέον 800 θέσεις εργασίας.
Τα έσοδα υπολογίζονται σε 660 εκατ. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι φόροι (40%) από τη λειτουργία του υπολογίζονται σε 260 εκ. ευρώ και αποτελούν εύλογα σημαντική συμβολή του στην εθνική οικονομία (οι υπολογισμοί έγιναν με τιμή χρυσού 1.400 δολάρια ανά ουγκιά). Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι περίπου το 70% της επένδυσης κεφαλαίου και 100% του κόστους λειτουργίας προβλέπεται να παραμείνουν στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Θράκης, με τη μορφή μισθών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων μηχανικού, μεταφορών, ενέργειας κ.λπ.

Το έργο θα αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες μέχρι σήμερα παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή της Θράκης με ιδιαίτερα θετική συνεισφορά στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα λειτουργίας και κοινωνικής υπευθυνότητας.
Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί: 40.000.000 ευρώ περίπου για την έρευνα και πιστοποίηση του κοιτάσματος, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την αποτίμηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης, το σχεδιασμό του έργου και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας του έργου χρυσού στο Πέραμα.

Το έργο, σύμφωνα με μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αλλά και του Δημοκρίτειου Οικονομικού Πανεπιστημίου της Θράκης, κρίθηκε ως κοινωνικά επωφελές και απολύτως θετικό για την ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας, σε πλήρη συμβατότητα με το περιβάλλον. Σημειώνεται πως η τοπική κοινωνία, σε πρόσφατη έρευνα γνώμης, τάσσεται υπέρ της υλοποίησης του έργου.

Ως προς την αδειοδότηση το Φεβρουάριο του 2012 εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ η προκαταρκτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στο Πέραμα και μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012 θα κατατεθεί η πλήρης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ για εξέταση, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, στις 6 Μαρτίου το έργο του Περάματος εντάχθηκε στη διαδικασία για την επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων (fast track) του υπουργείου Ανάπτυξης. Ο νόμος στοχεύει στην ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων, τα οποία δημιουργούν μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα ευρέως φάσματος και σημαντικής έντασης στην εθνική οικονομία.

Η μέτοχος εταιρία (100%) της ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ είναι η Eldorado Gold Corporation (www.eldoradogold.com), σημαντική διεθνής μεταλλευτική εταιρία με εγκαταστάσεις στην Κίνα, Βραζιλία και Τουρκία, η οποία εδρεύει στο Βανκούβερ του Καναδά. Η εταιρία από τις διεθνείς δραστηριότητές της έχει κερδίσει πολλά βραβεία για την περιβαλλοντική συμβατότητα των μεταλλείων της και τις υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές λειτουργίας τους.

3. Επενδυτικό σχέδιο της ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ στις Σάπες Ροδόπης

Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ είναι κάτοχος του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου των Σαπών Ροδόπης συνολικής έκτασης 20,1 τετ. χιλιομέτρων. Το Δεκέμβριο του 2011 η εταιρία Glory Resources Limited απέκτησε το 100% της Μεταλλευτικής Θράκη. Η Glory Resources Limited είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Perth.
Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί πάνω από 35.000 μέτρα γεωτρήσεων για τον εντοπισμό και την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των κοιτασμάτων της Οχιάς και του Αγ. Δημητρίου. Με βάση τα γνωστά βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα, το έργο θα παράξει συνολικά 510.000 ουγκιές χρυσού, 250.000 ουγκιές αργύρου και 3.000 τόνους χαλκού. Οι επενδύσεις στην έρευνα κατά την παραγωγική διαδικασία για ανεύρεση νέων κοιτασμάτων στην περιοχή θα αυξήσουν τη συνολική παραγωγή και θα επιμηκύνουν την περίοδο λειτουργίας του μεταλλευτικού χώρου.
Κατά τη διάρκεια της παραγωγής αλλά και μετά το πέρας των εργασιών η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ θα προχωρήσει σε έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η προκαταρκτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου είναι ήδη υπό αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Πηγή: Express.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση