Back to Top

Ημερίδα

26/06/2014 - Εκδήλωση με θέμα "Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη – Ανακύκλωση - Απασχόληση" (Θεσσαλονίκη)

Ιουν 24, 2014 00:37

Ημερίδες εργασίας (workshops) με θέμα τις Προοπτικές Συνεργασίας για την Πράσινη Απασχόληση.

- 1o Workshop Επιμελητηρίων – ΜΚΟ & Οργανισμών Περιβάλλοντος

- 2o Workshop Δημοτικών Φορέων & Επιχειρήσεων-Αρχών & Λοιπών Φορέων

- 3o Workshop Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Κέντρων & Ιδρυμάτων

- 4o Workshop Επιχειρήσεων

- 5o Workshop Επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.certh.gr

24/06/2014 - Διάλεξη του οικονομολόγου Φιλίπ Αγκιόν για την καινοτομία (Αθήνα)

Ιουν 24, 2014 00:26

Ο Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν, ένας από τους πλέον δραστήριους και σημαντικούς οικονομολόγους της γενιάς του, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, με μεγάλη επιρροή σε στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον των δυτικών οικονομιών, επισκέπτεται την Αθήνα. Δίνει μια διάλεξη στο πλαίσιο του Megaron Plus, υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη, Καινοτομία και το "Ευφυές Κράτος"». Η έρευνα, τα βιβλία και οι δημοσιεύσεις του Φιλίπ Αγκιόν έχουν ως αποκλειστικό σχεδόν αντικείμενο την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και τη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την οικονομία της γνώσης.

Ο ρόλος της καινοτομίας
Ο Αγκιόν υποστηρίζει διαρκώς ότι η συνειδητοποίηση του ρόλου της καινοτομίας επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση για τον τρόπο, με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί, η εκπαίδευση, η ανταγωνιστική πολιτική, η αποταμίευση, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η μακροοικονομική πολιτική επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ανάπτυξη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται και στα πεδία της βιομηχανικής οργάνωσης, της εταιρικής και της πολιτικής οικονομίας και της μακροοικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.tovima.gr

02/07/2014 - Εσπερίδα της ICAP Group για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και το Leadership (Αθήνα)

Ιουν 23, 2014 14:12

127 χρόνια πέρασαν από την πρώτη εκφρασμένη ανάγκη στην Ελλάδα για ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε εκπαιδευτικά και εργασιακά θέματα.

127 χρόνια, από την πρώτη εκείνη έκδοση της «Εφημερίς των Κυριών» από την Καλλιρόη Παρρέν, και έχουν μεσολαβήσει φεμινιστικοί αγώνες, η νόμιμη εισαγωγή των γυναικών στην έμμισθη εργασία, «θηλυκές» συνδικαλιστικές μάχες, η θεμελίωση νομικού πλαισίου για την κατοχύρωση εκπαιδευτικών, πολιτικών και εργασιακών δικαιωμάτων, η δημιουργία – δημόσιων, ιδιωτικών, ελληνικών και διεθνών - φορέων για την υποστήριξη, αξιοποίηση και προαγωγή της γυναικείας απασχόλησης για να οδηγηθούμε στη σταδιακή καταξίωση των γυναικών σε θέσεις εξουσίας.

Για ποιους λόγους, παρόλα ταύτα, γίνονται ακόμα συζητήσεις σχετικά με τους προβληματισμούς των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον; Υπάρχει «μυστικό» για την επιτυχία; Αξιοποιούν οι επιχειρήσεις τις γυναίκες θεσπίζοντας Βέλτιστες Πρακτικές στην Ελλάδα? Πως εξισορροπούν καριέρα και οικογένεια τα «θηλυκά» στελέχη του 21ου αιώνα;

Σε συνδυασμό με την μοναδική ελληνική έκδοση που στηρίζει το Γυναικείο Επιχειρείν και την Ηγεσία, «Leading Women in Business», η ICAP Group διοργανώνει για 2η συνεχή χρονιά την Εσπερίδα "High Heels on High Hills", η οποία στοχεύει να αναδείξει Πετυχημένες Πρακτικές που διευκολύνουν την καταξίωση και ανέλιξη των Γυναικών στις επιχειρήσεις, Γυναικεία Success Stories, Συμβουλές και Βιωματικές εμπειρίες εξισορρόπησης καριέρας και οικογένειας.

Πετυχημένες Γυναίκες στο τιμόνι επιχειρήσεων και εκπρόσωποι σημαντικών εταιρειών συγκαταλέγονται στους Ομιλητές αυτής της καινοτόμου Εσπερίδας την οποία θα συντονίσει η δημοσιογράφος Εύα Αντωνοπούλου.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.epixeiro.gr

25/06/2014 - ΚοινΣΕπ-Οι προοπτικές στην Παιονία (Παιονία)

Ιουν 20, 2014 11:21

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου στο Πολύκαστρο του Δήμου Παιονίας, Κιλκίς, οργανώνεται ημερίδα με θέμα «Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ΚοινΣΕπ και Οι προοπτικές στην Παιονία», με πρωτοβουλία του Δήμου Παιονίας και της υπό σύσταση αναπτυξιακής σύμπραξης «Δομή Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας-ΔΟ.Σ.Κ.Ο.ΚΕ.Μ.».

Με εισήγηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2013 ως Διεθνές Έτος Συνεργατισμού, διότι ο συνεργατισμός (συνεταιρισμός) είναι η κορυφαία συλλογική έκφραση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, και διότι παρατήρησε ότι κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, οι κοινωνίες που είχαν ανεπτυγμένη κοινωνική οικονομία κατέγραψαν πολύ μικρότερες επιπτώσεις στην οικονομία και την ζωή των κατοίκων τους. Στην Ελλάδα η προώθηση της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας επιχειρήθηκε με τον νόμο 4019/2011.

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συνιστά ή τουλάχιστον αγωνίζεται να οικοδομήσει μια εναλλακτική (τρίτος τομέας) οικονομία, καθώς όλα τα χαρακτηριστικά της (πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, ακόμη και εκείνα που έχουν σχέση με τη μορφή και τις αξίες που τη διέπουν) είναι διαφορετικά από τους άλλους δύο τομείς που έχουμε γνωρίσει έως τώρα, δηλαδή τον κρατικό από τη μια μεριά και τον ιδιωτικό της αγοράς από την άλλη.

Η Παγκόσμια Συνεταιριστική Συμμαχία (International Co-operative Alliance-ICA) έχει υιοθετήσει τον ορισμό του συνεργατισμού (συνεταιρισμός), που είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης.

Οι αξίες κάθε μορφής συνεργατισμού βασίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης & της αλληλεγγύης. Κατά την παράδοση των ιδρυτών τους, τα συνεταιριστικά μέλη πιστεύουν στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους.

Οι συνεργατικές-συνεταιριστικές αρχές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι συνεταιρισμοί θέτουν τις δικές τους αξίες στην πράξη. Αυτές είναι 1. Η εθελοντική και ανοιχτή συμμετοχή, 2. Δημοκρατικός έλεγχος μελών, 3. Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, 6. Η συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών & 7. Μέριμνα για την κοινότητα.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.agronews.gr

Σελίδες

Subscribe to Ημερίδα

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση