Back to Top

Ελλάδα

18-20/1/2013 - Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

Ιαν 09, 2013 12:36

H εκδήλωση, που οργανώνεται από την Επιτροπή Ερευνών και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ., θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Ιανουαρίου 2013 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες που δίνουν μια νέα προοπτική στην οικονομία και τη ζωή των συμπολιτών μας, τις εκπαιδευτικές κοινωνικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις στην πόλη, τις πολυάριθμες δραστηριότητες για το κοινό της πόλης, καθώς και τις νέες δομές του που στοχεύουν στην αποκατάσταση των αποφοίτων και την αναβάθμιση του Ιδρύματος.

Μέσα από τις 64 συμμετοχές που αφορούν σε προϊόντα εφαρμοσμένων μελετών, προβάλλεται μέρος της καινοτομικής ερευνητικής δραστηριότητας των ερευνητών και των ομάδων του Α.Π.Θ. οι οποίες έχουν δυνατότητες εφαρμογής. Παράλληλα με την προβολή των πολιτιστικών, κοινωνικών και γενικότερα των νέων δράσεων του ιδρύματος επιδιώκεται η προσέγγιση της πόλης με το Ίδρυμα για τη ανάδειξη των δυνατοτήτων συνεργασίας του με τους φορείς της περιοχής .

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες/παρουσιάσεις των ερευνητικών επιτευγμάτων. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα καινοτόμα «προϊόντα» αφορούν τομείς όπως Νέα Υλικά - Προηγμένες Τεχνολογίες, Ιατρική - Κτηνιατρική, Αρχαιολογία - Πολιτισμός, Αγροτική Ανάπτυξη - Τρόφιμα, Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική, Περιβάλλον - Ενέργεια, Εκπαίδευση - Γλωσσομάθεια και Students Corner.

Επίσης, στην ενότητα «Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης» τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν σε διασκεδαστικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες που συνδέουν τη φυσική με την καθημερινότητα.

Παράλληλα, θα γίνει ημερίδα για το ερευνητικό την έρευνα και παρουσίαση των στόχων του νέου χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου "HORIZON 2020:Tο πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2014-2020" και θα ακολουθήσει συζήτηση για την ερευνητική προοπτική του Α.Π.Θ.

Αναλυτικά: http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

14/1/2013 - Τη Δευτέρα στην ΕΕΔΕ η εκδήλωση: «Start Acting: Η σημασία της νεανικής επιχειρηματικότητας» (Αθήνα)

Ιαν 09, 2013 12:31

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της ΕΕΔΕ διοργανώνει την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 στην ΕΕΔΕ (Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, Πατήσια) και ώρα 17.30 την εκδήλωση με τίτλο: «Start Acting: Η σημασία της νεανικής επιχειρηματικότητας».

Τους τελευταίους μήνες, μια ομάδα τελειοφοίτων από διάφορες σχολές του Ε.Μ.Π., εργάστηκε στην κατεύθυνση της ανασύστασης του φοιτητικού τμήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Έγινε αντιληπτό, ότι σύσσωμη η ομάδα μοιράζεται ερεθίσματα και προβληματισμούς που σχετίζονται με τη σημασία της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, της παραγωγής, της προτροπής των νέων να δημιουργήσουν καθώς και της ανάδειξης της επιχειρηματικότητας ως διέξοδο από την κρίση. Επιπλέον, αναλύθηκε ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει το φοιτητικό τμήμα ενός Ινστιτούτου της ΕΕΔΕ στην προσπάθεια ενίσχυσης της ιδέας της επιχειρηματικότητας στην αντίληψη του μέσου φοιτητή, κατά βάση στο Ε.Μ.Π. και κατ' επέκταση σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Οι ιδέες τους πολλές, η ανησυχία και η όρεξη τους για δημιουργία έντονη! Η προσπάθεια τους επικεντρώνεται στη διασύνδεση του σύγχρονου φοιτητή και της αγοράς εργασίας, καθώς και στον εκκολαπτόμενο μηχανικό με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο.

Πρώτη δράση του τμήματος αποτελεί η παρούσα εκδήλωση, στο βήμα της οποίας θα φιλοξενηθούν επαγγελματίες με επιτυχημένη πορεία στον επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίοι αγκαλιάζοντας τη νέα αυτή πρωτοβουλία θα μιλήσουν για τη σημασία της νεανικής επιχειρηματικότητας, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Τέλος, σημαντικό μέρος της εκδήλωσης θα διατεθεί σε συζήτηση επί των παραπάνω

Αναλυτικά: http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

5/2/2013 - Προαναγγελία Ημερίδας για τον Ορίζοντα 2020 - Ομιλητής ο κ. Robert-Jan Smits, Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ. ΕΤΑ&Κ της Ε. Επιτροπής (Αθήνα)

Ιαν 09, 2013 12:19

Η ΓΓΕΤ προαναγγέλλει την διοργάνωση ημερίδας σχετικά με το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία 2014-2020 (Ορίζοντας 2020).

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2013 στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης λόγω συνέργειας του Ορίζοντα 2020 με τα διαρθρωτικά ταμεία καλούνται να συμμετάσχουν στην ημερίδα και εκπρόσωποι εθνικών και περιφερειακών αρχών αρμόδιοι για το σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Το Πρόγραμμα της ημερίδας θα ανακοινωθεί μαζί με την αναγγελία της εκδήλωσης.

Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος Πλαισίου, όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα σε επίπεδο Συμβουλίου, θα γίνει από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε. Επιτροπής, κ. Robert-Jan Smits. Επίσης στην ημερίδα θα παρευρίσκεται και ο κ. Jack Metthey, Διευθυντής της ΓΔ ΕΤΑ&Κ, με αρμοδιότητα το Πρόγραμμα Πλαίσιο και τις σχέσεις της Ε. Επιτροπής με το Συμβούλιο και το Ε. Κοινοβούλιο.

Η ημερίδα θα γίνει στα αγγλικά.

Πληροφορίες σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση και το περιεχόμενο του Ορίζοντα 2020 υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ: http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=22_Horizon2020Dec12

Πληροφορίες:
M. Κουτροκόη, 210-7458101, mkoutr [at] gsrt.gr
A. Τσιλιάνου, 210-7458093, atsi [at] gsrt.gr

Πηγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=672&neI...

14-15/1/2013 - Πανελλήνιο Επιχειρηματικό Συμπόσιο 2013 (Θεσσαλονίκη)

Ιαν 09, 2013 12:03

Πανελλήνιο διήμερο Συμπόσιο Επιχειρηματικότητας. ‘‘Επιχειρηματικότητα… Από τη θεωρία στην πράξη’’

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης διοργανώνει διήμερο Πανελλήνιο συμπόσιο Επιχειρηματικότητας, που θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Palace Hotel.

Αναλυτικά: http://www.startupgreece.gov.gr/el/content/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B...

Σελίδες

Subscribe to Ελλάδα

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση