Back to Top

Άρθρα Slideshow

Το θεσμό «Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας» ανακοίνωσε η Ελληνική Πρωτοβουλία

Νοε 28, 2012 20:58

Το θεσμό «Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας», που απευθύνεται σε επιχειρηματίες στην Ελλάδα και περιλαμβάνει καθοδήγηση από έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και χρηματοδότηση έως 500.000 ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative, THI).

Το ετήσιο πρόγραμμα της εν λόγω βράβευσης έχει ως στόχο να προσφέρει ευκαιρίες τόσο σε πεπειραμένους επιχειρηματίες όσο και σε επιχειρηματίες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, παρέχοντας στους νικητές ό,τι χρειάζεται, για να ξεκινήσουν τη νέα τους επιχείρηση.

Βραβείο σε εργοδότες που εργάζονται για την καταπολέμηση των φυλετικών και άλλων διακρίσεων, προωθεί το υπουργείο Εργασίας

Νοε 28, 2012 20:55

Διαγωνισμό με στόχο τη συμβολική βράβευση «του καλύτερου εργοδότη», διοργανώνει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την «Επάνοδο» και το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία».

Η βράβευση, η οποία θα είναι συμβολική, θα γίνει με το κριτήριο της υιοθέτησης πολιτικών προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Δεκατέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για τους ενδιαφερόμενους

Νοε 28, 2012 11:33

Συνολικά δεκατέσσερα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, παραμένουν αυτή την περίοδο ανοικτά και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η απασχόληση ανέργων, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η ένταξη μειονεκτούντων ομάδων στην αγορά εργασίας, αλλά και η ενίσχυση του κλάδου του Τουρισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κάποια από τα προγράμματα είναι ειδικά και τοπικά, για ανέργους συγκεκριμένων επιχειρήσεων και περιοχών.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορήγηση στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών 2012 στο πεδίο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την περίοδο 2007-2013

Νοε 28, 2012 09:49

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο τροποποιημένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών στο πεδίο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το 2012.

Το μέγιστο διαθέσιμο ποσό στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι 250 εκατ. EUR

Aναλυτικότερα:
http://eur-lex.europa.eu

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών 2012 για επιχορηγήσεις στο πεδίο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) την περίοδο 2007-2013

Νοε 28, 2012 09:45

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών προκηρύσσει έξι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών στον τομέα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για την περίοδο 2007-2013, με σκοπό την επιχορήγηση των κάτωθι πεδίων:

Γιατρεύει τις πληγές του το ελληνικό σκόρδο

Νοε 27, 2012 15:41

Μια συντονισμένη επιστροφή στην υποτιμημένη για περισσότερο από δύο δεκαετίες καλλιέργεια του σκόρδου συντελείται τελευταία στη χώρα μας, κάτι που έγινε ιδιαίτερα εμφανές τις τελευταίες εβδομάδες, στην περίοδο της φύτευσης. Η καλλιέργεια δείχνει να έχει ολοκληρώσει ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη αυτάρκειας και τις εισαγωγές κινεζικού προϊόντος και πλέον μπαίνει σε μια περίοδο όπου η αύξηση των εκτάσεων συντελείται με οργανωμένο τρόπο.

Περισσότεροι από 2.600 επιχειρηματίες στο πρόγραμμα Erasmus "Νέοι Επιχειρηματίες"

Νοε 26, 2012 11:52

Περισσότεροι από 2.600 επιχειρηματίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus "Νέοι Επιχειρηματίες", πραγματοποιώντας περισσότερες από 1.300 ανταλλαγές μεταξύ νέων και έμπειρων επιχειρηματιών, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΕ βράβευσε επιχειρηματίες και τοπικά σημεία επαφής για τη δραστήρια και επιτυχημένη συμβολή τους στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων και τους Έλληνες επιχειρηματίες Γιώργο Σκαφίδα και Δημήτρη Ματσάκη.

JEREMIE – Σύσταση ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου για ενισχύσεις επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Νοε 26, 2012 11:50

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη σύσταση ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ επιχειρήσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Μέσω των ταμείων αυτών θα ενισχυθούν νέες και νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων με κονδύλια συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ στα οποία θα προστεθούν και ιδιωτικά κεφάλαια. Οι πρώτες επενδύσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί αναμένονται τον επόμενο μήνα (Δεκέμβριο).

Ευκαιρίες συμμετοχής της Ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας στην προετοιμασία της διαστημικής αποστολής Solar Orbiter του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency, ESA)

Νοε 25, 2012 09:24

Σε συνέχεια των 2 Ενημερωτικών Ημερίδων οι οποίες διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) για την προώθηση της συμμετοχής ελληνικών εταιριών στην αποστολή Solar Orbiter του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ, ESA) (Μάιος 2011, Ιούνιος 2012), η ΓΓΕΤ καλεί τους ελληνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος να παρακολουθήσουν τις παρούσες και επόμενες σχετικές Προκηρύξεις του Οργανισμού και της εταιρίας Κύριου Εργολάβου της αποστολής, Astrium UK και, ανάλογα με το αντικείμενό τους, να προετοιμάσουν και να υποβάλουν προτάσεις.

Σελίδες

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πέμ, 11/07/2024 - 13:35

Πλοήγηση