Back to Top

Κύπρος: Σχέδιο χορηγιών για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου ενέκρινε το "Σχέδιο χορηγιών για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας" το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία".

altΣκοπός

Το Σχέδιο ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας (Σχέδιο) αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν αναπτύξει ή θα αναπτύξουν οι ίδιες ή σε συνεργασία με άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή με ερευνητικούς φορείς.

Ακόμα τα προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν διατεθεί σε περιορισμένες ποσότητες ή σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο για δοκιμαστικούς σκοπούς στην αγορά τα δύο προηγούμενα έτη, από το έτος υποβολής της πρότασης και να χρειάζονται ανασχεδιασμό που απαιτεί πειραματική ανάπτυξη, κατασκευή πρωτότυπων, δοκιμές και άλλες προετοιμασίες παραγωγής για να μπορέσουν να διατεθούν στην αγορά με προοπτικές.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό την μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που ανάμεσα σε άλλα μπορεί να καλύπτει την κατασκευή και δοκιμή μικρού αριθμού δοκιμίων, την τοποθέτηση τους στην αγορά, καθώς και δραστηριότητες προώθησης και προετοιμασίας της παραγωγής.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τη μόνιμη εγκατάσταση τους στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές τουλάχιστο για έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και ισχύει ένα από τα πιο κάτω :

μπορεί να χαρακτηριστούν επιχείρησης έρευνας και καινοτομίας (επιχειρήσεις έρευνας και καινοτομίας είναι αυτές που 15% των λειτουργικών τους εξόδων ή 100χιλιάδες ευρώ ανά έτος ή 10% τουλάχιστον του ετήσιου κύκλου εργασιών τους διαθέτουν σε έρευνα ή το 10% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης)
συνεργάζονται με μικρομεσαία επιχείρηση καινοτομίας
συνεργάζονται με ερευνητικό φορέα
διαθέτουν πρωτότυπο

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου εντάσσονται στα στάδια της πειραματικής ανάπτυξης, της προώθησης, της αρχικής εγκατάστασης και ρύθμισης της γραμμής παραγωγής και αφορούν αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, υπηρεσίες τρίτων, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, υλικά και προώθηση με συμμετοχή σε εκθέσεις και ταξίδια.

Χρηματοδότηση

Η ενίσχυση θα καλύπτει μέχρι και 60% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο όριο τις €150.000.

Το Σχέδιο θα προκηρυχτεί άμεσα για πρώτη φορά και θα διατεθούν 4 εκατομμύρια ευρώ κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης των προτάσεων νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να διατεθεί όλο το ποσό θα ακολουθήσει και δεύτερη προκήρυξη μέσα στο 2013.

Λεπτομερείς πρόνοιες του Σχεδίου περιέχονται στον Οδηγό που ετοίμασε η Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού) ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy στην κατηγορία Υπηρεσία Τεχνολογίας – Βιομηχανικές Εφαρμογές – Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας.

Πηγή:
epixeiro.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πέμ, 11/07/2024 - 13:35

Πλοήγηση