Back to Top

Ευκαιρία χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος, 2012

ΤΟ ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Eurostars απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και καινοτομίας και χρηματοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεματικών περιοχών, τα οποία θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φορείς (επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, κτλ.) οι οποίοι θα πρέπει να σχηματίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον δύο φορέων από δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Ο κύριος εταίρος θα πρέπει να είναι μικρομεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10% από τον κύκλο εργασιών σε δραστηριότητες έρευνας. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις μέσω της τεχνογνωσίας που θα αποκομίσουν από τη συνεργασία τους με επιστημονικούς οργανισμούς, να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους σε διεθνές επίπεδο και να αποκτήσουν τεχνολογικά εφόδια για την παραγωγή και σύντομη προώθηση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Όσον αφορά την συμμετοχή ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα Eurostars, βασική προϋπόθεση είναι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να μην υπερβαίνει το 40% του μέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών. Μπορούν να συμμετάσχουν έως δύο ελληνικές εταιρίες ανά έργο, με την επιπλέον υποχρέωση συμμετοχής ως υπεργολάβου ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ερευνητικού κέντρου (μέγιστο κόστος υπεργολαβίας έως 30% του προϋπολογισμού). Ο προϋπολογισμός ανά έργο για τους Έλληνες εταίρους μπορεί να κυμαίνεται από 160.000 έως 400.000 ευρώ. Η δημόσια επιχορήγηση ανέρχεται έως στο 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών. Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες προσωπικού, αγοράς εξοπλισμού, υπηρεσίες συμβούλων, έξοδα ταξιδίων κτλ.

Οι προτάσεις για την έγκριση έργων Eurostars αξιολογούνται στις Βρυξέλλες από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέματα όπως:

· Ποιότητα κοινοπραξίας και ικανότητας διαχείρισης έργου: τεχνολογική, οικονομική και διαχειριστική επάρκεια των εταίρων, προστιθέμενη αξία από τη συνεργασία, επάρκεια μεθοδολογίας υλοποίησης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (IPR).

· Τεχνολογία και καινοτομία: ωριμότητα προτεινόμενης τεχνολογίας ή επαρκής διαχείριση ρίσκου, βαθμός καινοτομίας (τόσο τεχνολογικής όσο και επιχειρηματικής).

· Εμπορική εκμετάλλευση: μέγεθος αγοράς και ρίσκο διείσδυσης, επιχειρηματική προοπτική για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, προσδοκώμενα μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, χρονικός ορίζοντας διάθεσης των αποτελεσμάτων στην αγορά.

Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 20ή Σεπτεμβρίου 2012. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.eurostars-eureka.eu/.

Πηγή: Express.gr

Χρηματοδότηση Φορέων: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση