Back to Top

Βιομηχανία ενδυμάτων: Υπερδιπλάσιες ζημιές το 2011

Επιβραδύνεται, κατά το τρέχον έτος, η παραγωγική «βύθιση» της βιομηχανίας ενδυμάτων, ενώ το 2011, έτος μείωσης της παραγωγής του κλάδου κατά 25,4%, oι μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής ενδυμάτων κατέγραψαν, ως σύνολο, αυξημένες ζημιές. Σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματα 70 επιχειρήσεων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που παράγουν είδη ένδυσης, το 2011 ήταν μια κακή χρονιά για τον κλάδο.
Πρόκειται για 70 παλαιές επιχειρήσεις με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 598,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους έως τις 20 Ιουλίου 2012.

Οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύνολο, κατέγραψαν συνολικές καθαρές ζημιές (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) 21,3 εκατ. ευρώ το 2011, έναντι καθαρών ζημιών 8,1 εκατ. ευρώ το 2010. Από τις 70 εξεταζόμενες παλαιές επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οι κερδοφόρες ήταν 41 (58,6% του συνόλου) και οι ζη-μιογόνες 29 (41,4%). Σε συνθήκες μέσης ανόδου των τιμών των προϊόντων του κλάδου κατά 0,9% οι 70 επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικές πωλήσεις ύψους 578,4 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, οι οποίες είναι μειωμένες έναντι του 2010 κατά 3%.

Αυτές που παρουσιάζουν επιδείνωση των καθαρών αποτελεσμάτων (35) αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου. Τα καθαρά κέρδη των κερδοφόρων ήταν 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημιές των ζημιογόνων ανήλθαν σε 29,3 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 70 επιχειρήσεων:

* 32 επιχειρήσεις (45,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφό-ρες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το 2010, μειωμένα κατά 0,3 εκατ. ευρώ. * Επτά επιχειρήσεις (10,0%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2010 με κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 ζημιές ύψους τριών εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 4,3 εκατ. ευρώ.

* 22 επιχειρήσεις (31,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010, παρέμειναν και κατά το 2011 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές σχεδόν 26,4 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 14,2 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένες έτσι κατά 12,2 εκατ. ευρώ.

* Εννέα επιχειρήσεις (12,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2010 με ζημιές 2,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2011 κέρδη της τάξης του 0,7 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Οι 41 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 332,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 55,1% των συνολικών των 70 εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ αυτές των 27 ζημιογόνων ήταν ύψους 266,2 εκατ. ευρώ (44,4%). Σε απόλυτο μέγεθος η μείωση των πωλήσεων των 70 επιχειρή-σεων ανέρχεται σε 16,4 εκατ. ευρώ.

Oι επιχειρήσεις που κατέ-γραψαν αύξηση πωλήσεων ήταν 27 (38,6%), ενώ οι υπόλοιπες 43 (61,4%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται σε τρέχουσες τιμές. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, σύμφωνα πάντα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, μεταξύ όλων όσων έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία, πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις BLUE POINT (38,6 εκατ. ευρώ), ΑXF (36,3 εκατ. ευρώ), BSB (32,8 εκατ. ευρώ), LA-PIN HOUSE (21,8 εκατ. ευρώ) και RAXEVSKY (21,3 εκατ. ευρώ).

Σημειώθηκε σχετική άνοδος του κόστους παραγωγής, η οποία οδήγησε σε συμπίεση του μεικτού περιθωρίου από το 27,6% στο 27,1% και σε μείωση των μεικτών κερδών κατά 7,65 εκατ. ευρώ (-5%), στο επίπεδο των 162,1 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των μεικτών κερδών ήταν 36 (51,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περι-θώριο ήταν 38 (54,3% του συνόλου). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέ-στηκαν στο επίπεδο των 26,8 εκατ. ευρώ, από 31,2 εκατ. ευρώ το 2010 (-14%). Έτσι, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε από το 5,1% το 2010 στο 4,5% το 2011. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) περιορίστηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ, από 13,8 εκατ. ευρώ έ-ναν χρόνο πριν, με διολίσθηση του περιθωρίου EBIT στο 1,6%, από 2,2% το 2010.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBITDA ήταν 39 (55,7% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 41 (58,6% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω αύξηση των EBIT ήταν 37 (52,9% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 38 (54,3% του συνόλου).

Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων των 70 επιχειρήσεων ήταν ζημιές 15,6 εκατ. ευρώ το 2011 (-2,6% των εσόδων) έναντι κερ-δών 2,5 εκατ. ευρώ το 2010 (0,4% των εσόδων), καθώς αυξήθη-καν σημαντικά οι χρηματοοικονομικές δαπάνες. Μετά τον συνυ-πολογισμό των φόρων της χρήσης (σχεδόν 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το 2010) προέκυψαν καθαρές ζημιές 21,3 εκατ. ευρώ το 2011 (-3,6% των εσόδων) έναντι καθαρών ζημιών 8,1 εκατ. ευρώ το 2010 (-1,3% των εσόδων).

Οι καθαρές ζημιές αυ-ξήθηκαν κατά 13,2 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 164% σε ποσοστό. Εκτιμάται ότι στο σύνολο του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων επιχειρήσεων, η μείωση των συνολικών πωλήσεων ανέρχεται σε διψήφιο ποσοστό και οι συνολικές ζημιές είναι ση-μαντικά υψηλότερες αυτών των 70 επιχειρήσεων. Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρου-σιάζουν οι 31 από τις 70 εταιρείες (44,3% του συνόλου). Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων, έστω οριακά, παρου-σιάζουν οι 35 από τις 70 εταιρείες (50% του συνόλου). Tα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη σημείωσε η εταιρεία BODYTALK (1,1 εκατ. ευρώ).

Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές κατέγραψε η εταιρεία ALOUETTE (6,4 εκατ. ευρώ).
Η αποδοτικότητα του ενεργητικού σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε στο 3,5% το 2011, από 4,1% έναν χρόνο πριν. Βελτίωση της αποδοτικότητας, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, παρουσιάζουν 32 επιχειρήσεις (45,7%), σε αντίθεση με τις υπό-λοιπες 38 (54,3%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν. Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των 70 εταιρειών σε κα-θαρά κέρδη ήταν -7,2% το 2011 έναντι -2,6% το 2010.

Τα ίδια κεφάλαια των 70 αυτών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 5% (-13,8 εκατ. ευρώ), ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 4% (+19,3 εκατ. ευρώ ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των α-πασχολουμένων κεφαλαίων κατά 1% (+5,5 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο σύνολο ενεργητικού είναι η AXF (62,9 εκατ. ευρώ), η ΒSB (42,5 εκατ. ευρώ) και η ΜINERVA (36,5 εκατ. ευρώ).

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι 34 από τις 70 επιχειρή-σεις (48,6%). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε από το 60,2% στο 62,3%, με αντίστοιχη πτώση των ιδίων από το 39,8% στο 37,7%. Mόνο 32 εταιρείες, δηλα-δή το 45,7% του συνόλου, βελτίωσαν τη χρηματοοικονομική τους διάρθρωση. Tα μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια έχουν οι εταιρείες ΒSB (25,9 εκατ. ευρώ), ΕΛΒΕ (25,9 εκατ. ευρώ), ΜINERVA (17,9 εκατ. ευρώ), AXF (17,8 εκατ. ευρώ) και LAPIN HOUSE (10,5 εκατ. ευρώ).

Tο 2011 αυξήθηκε η παραγωγή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και συναφών ειδών από γουνόδερμα, πλην των καλυμμάτων κεφαλής, κατά 12,9%. Συγχρόνως, μειώθηκε η παραγωγή φορεμάτων, φουστών, παντελονιών, ταγιέρ και σορτς πλεκτών ή κροσέ (ραφής) για γυναίκες κατά 14,6%, ανδρικών εξωτερικών ενδυμάτων που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ κατά 41,9%, γυναικείων εξωτερικών ενδυμάτων που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ κατά 24,1%, σλιπ, πιτζαμών, μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών πλεκτών ή κροσέ, για άνδρες, κατά 48,6%, μπλουζών και πουκάμισων πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες, κατά 26,9%, σλιπ, κομπινεζόν, νυχτικών, πιτζαμών, μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών πλεκτών ή κροσέ, για γυναίκες, κατά 21,9%, ανδρικών πουκάμισων από υφαντικές ύλες που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ κατά 46,3%, σλιπ, πιτζαμών, μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για άνδρες, κατά 20,6%.

Παράλληλα, μειώθηκε η παραγωγή γυναικείων μπλουζών και πουκάμισων από υφαντικές ύλες που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ κατά 16,8%, κολάν, καλσόν, καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας κατά 24,4%, σλιπ, πιτζαμών, μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών από υφαντικες ύλες που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ, για γυναίκες, κατά 33,3%, στηθόδεσμων, κορσέδων και παρόμοιων ειδών, είτε είναι πλεκτά ή κροσέ είτε όχι, κατά 56,8%, πλεκτών ή κροσέ τισερτ κάθε είδους κατά 31,9%, βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης πλεκτών ή κροσέ κατά 35,05%, βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ κατά 18,1% και αθλητικών ενδυμάτων, στολών σκι, μαγιό κολύμβησης και άλλων συναφών ενδυμάτων πλεκτών ή κροσέ κατά 14,5%. Τέλος, μειώθηκαν η παραγωγή ανδρικών πουκάμισων, πλεκτών ή κροσέ κατά 2,3% και η παραγωγή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ, κατά 14,5%.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την κατά 15,7%, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μείωση του όγκου παραγωγής ειδών ενδυμασίας στη χώρα μας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2012, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, πιστοποιούν ότι ο κλάδος, παρά τις λειτουργικές βελτιώσεις που κατεγράφησαν το 2011 από αξιοσημείωτο ποσοστό επιχειρήσεων, αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις συνέπειες της οικονομικής κρί-σης και της ακολουθούμενης πολιτικής.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2011 η εισαγωγική διείσδυση στην ελληνική αγορά ενδυμάτων αυξήθηκε σε 96,3% (από 89,6% το 2010). Συγχρόνως, η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής βιομηχανίας ενδυμάτων, δηλαδή το μερίδιο της παραγωγής της που διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού, παρουσίασε άνοδο της τάξεως των 20,5 εκατοστιαίων μονάδων και ανήλθε σε 88,8% (από 68,3% το 2010).

Πηγή: ΑΠΕ

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση