Back to Top

Ελληνικά ερευνητικά Kέντρα και Clusters: Επένδυση στην Kαινοτομία!

Οι τελευταίες εξελίξεις στον ελληνικό χώρο έχουν κάνει περισσότερο από ποτέ εμφανή την ανάγκη για ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα και να διαμορφωθούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

altΟ τομέας της έρευνας και ανάπτυξης και η προϊοντική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και για το λόγο αυτό έχει συγκεντρώσει ακόμη πιο πολύ το ενδιαφέρον διαφόρων φορέων οι οποίοι ερευνούν τρόπους να επενδύσουν.

Τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα και clusters αποτελούν πολύ αξιόλογες επιλογές για ιδιώτες και δημόσιους φορείς καθώς επικεντρώνονται όχι μόνο στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την επιχειρηματική αξιοποίηση αυτών. Διαθέτουν σωστή υλικοτεχνική υποδομή, άρτια επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και συνεργάζονται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς και φορείς του εξωτερικού.

Τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια παρουσιάζουν ένα αξιοθαύμαστο έργο ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους. Αποτελούνται από διάφορα Ινστιτούτα και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ερευνών σχετικά με το χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ιατρικής, της Μοριακής Βιολογίας, της Μικροηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας, της Ρομποτικής, της Βιοτεχνολογίας και πολλών άλλων ακόμη.

Τα clusters αποτελούν συνεργατικούς σχηματισμούς μεταξύ των ερευνητικών ομάδων και εταιρειών τεχνολογίας και σκοπό έχουν να προωθήσουν τη μετάδοση πληροφοριών και γνώσεων. Συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο γνώσεως και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή ατόμων με ήθος, όραμα και πάθος εργάζονται για την ανακάλυψη ρεαλιστικά πραγματοποιήσιμων καινοτόμων προτάσεων και την εμπορική αξιοποίηση αυτών. Η δράση τους ενισχύει την επιχειρηματικότητα, στηρίζει την εγχώρια κάθε είδους βιομηχανία (τεχνολογική, φαρμακευτική, ψηφιακή κλπ) και συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Τα παρακάτω ερευνητικά κέντρα και clusters, αποτελούν παράδειγμα καινοτομίας και σίγουρα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ιδιωτών και μη για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ερευνών και την παραγωγή νέων προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως πολλοί από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού 'Η Ελλάδα Καινοτομεί' προέρχονται από τους χώρους αυτούς.

Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής "Λεύκιππος"

Το Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο 'Λεύκιππος' είναι δημιούργημα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», φιλοξενεί 26 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και εκπροσωπεί ένα σύνολο λειτουργιών, δράσεων και κτιρίων στους χώρους του ΕΚΕΦΕ «Δ» ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα η υλικοτεχνική υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και η τεχνογνωσία του Κέντρου προς την κατεύθυνση της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, και της οικονομικής ανάπτυξης.

Σκοπός του είναι να υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων εταιρειών και να ενισχύει την προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν εμπορικά καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες αιχμής. Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σήμερα στο πάρκο 'Λεύκιππος' δραστηριοποιούνται κυρίως σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η βιοϊατρική, τα φάρμακα, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες.

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Το επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ), ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ) και εδώ και 20 σχεδόν χρόνια, συνδέει την ακαδημαϊκή κοινότητα με την επιχειρηματικότητα του νησιού. Σήμερα στηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις με τεχνολογικό προσανατολισμό που συνεργάζονται με ερευνητικές ομάδες. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες επιχειρήσεις.

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.) είναι ένας οργανισμός επιστημονικής έρευνας, εκπαιδεύσεως, επιχειρηματικής δραστηριότητος και πολιτισμού. Λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Ε.Μ.Π και φιλοξενεί εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και εργαστήρια του Ε.Μ.Π. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στηρίζουν την έρευνα, την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Tο Τ.Π.Π.Λ. στοχεύει στη σύνδεση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιείται στο ΕΜΠ με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου. Σήμερα, το Τ.Π.Π.Λ. αποτελεί ουσιαστικά το μοναδικό Τεχνολογικό Πάρκο στην περιοχή της Αττικής που εξειδικεύεται σε τομείς – κλειδιά της σύγχρονης εφαρμοσμένης τεχνολογίας, όπως είναι η πληροφορική, η ηλεκτρονική τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ρομποτική, η τεχνολογία laser, κ.α.

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είναι ένας οργανισμός που ως πρωταρχικό του στόχο έχει την ανάδειξη πρωτοποριακών – τεχνολογικών μονάδων και επιχειρήσεων που βασίζονται στην τεχνογνωσία και την καινοτομία, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Λειτουργεί με τη λογική θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων, προσφέροντας στις εταιρίες που φιλοξενεί εξαιρετικές υποδομές, υποστηρικτικές υπηρεσίες, επαφές με αντίστοιχα Πάρκα του εξωτερικού αλλά και διασύνδεση με τους επιστήμονες του πανεπιστημίου Πατρών. Στρατηγικός στόχος του είναι να δημιουργήσει μία σύγχρονη Καινοτομική Επιχειρηματική Περιοχή στη Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)

Το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Α.Θ.) αποτελείται από 4 ινστιτούτα σε διαφορετικές πόλεις της περιφέρειας Θεσσαλίας. Έχει ως κύριο στόχο να διασυνδέσει ερευνητές από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές σε ένα περιβάλλον με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, με στόχο την αντιμετώπιση πιεστικών ερευνητικών θεμάτων και την εύρεση λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη της Κεντρικής Ελλάδας.

Αναλυτικά:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση