Back to Top

Περίπου 200.000 ΜμΕ θα βρεθούν σε οριακές συνθήκες λειτουργίας το 2021

Όπως αναφέρεται σε επικαιροποιημένη μελέτη του ΚΕΜΕΧ (Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής) για τις επιπτώσεις του COVID-19 στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, από τις 820-830 χιλ. ελληνικές ΜμΕ, οι περίπου 200 χιλ. θα βρεθούν σε οριακές συνθήκες λειτουργίας το 2021. Αυτό μπορεί να φτάσει το 50% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, οι ΜμΕ βρίσκονται «στο επίκεντρο της κρίσης και η ευπάθεια τους στο σοκ της προσφοράς αλλά και της ζήτησης θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Μια κατάρρευση τέτοιου μεγέθους των ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της απασχόλησης στη χώρα μας, θα έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, τις προοπτικές ανάπτυξης, την εργασία, τις προσδοκίες των ξένων επενδυτών, ακόμη και το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος ενδέχεται να τεθεί υπό νέα πίεση από την εμφάνιση μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των ΜμΕ θα έχει συστημικές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και τον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του».

Η έλλειψη ταμειακών ροών είναι το στοιχείο που θα ωθήσει τις ΜμΕ σε πτώχευση. Σε προηγούμενες εμπειρικές έρευνες, οι τρεις κορυφαίοι δείκτες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη των πτωχεύσεων είναι η κερδοφορία, τα μετρητά ως προς το ενεργητικό και οι δείκτες κάλυψης τόκων. Συμπληρωματικοί παράγοντες είναι οι ακόλουθοι:

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κεφάλαιο κίνησης / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Παρακρατούμενα κέρδη / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Λειτουργικά κέρδη / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
(Κυκλοφορούν ενεργητικό + Ταμειακές ροές) / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο χρέους / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Από την μελέτη, εξάγεται ως ένα πρώτο συμπέρασμα ότι «κινδυνεύουν» έως το 25% των ΜμΕ. Οι τομείς που κινδυνεύουν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι κατασκευές και οι διάφορες υπηρεσίες. Στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, ο τομέας των υπηρεσιών έχει τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων σε κίνδυνο. Στη Γερμανία, την Αυστρία και το Βέλγιο, σε μειονεκτική θέση είναι ο κατασκευαστικός τομέας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι κλάδοι που βρίσκονται στην πιο μειονεκτική θέση πανευρωπαϊκά είναι οι ακόλουθοι: κατασκευές, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τρόφιμα και εστίαση, μεταφορές & αποθήκευση, δραστηριότητες ICT. Η συνεισφορά στην εργασία των συγκεκριμένων κλάδων είναι υψηλότερη στην Ελλάδα (73,6%), την Ιταλία (71%), τη Γαλλία (67%), στις Κάτω Χώρες (67%), και ακολουθούν το Βέλγιο (64%), η Ισπανία (63%) και η Γερμανία (57%).

«Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη εταιρειών (αναβολές φόρου, κρατικά δάνεια και εγγυήσεις κ.λπ.) θα βοηθήσουν στον περιορισμό του συνολικού αριθμού των πτωχεύσεων. Συνολικά, στο δείγμα των 1.200 εταιρειών που αναλύθηκε, οι αθετήσεις πληρωμών θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 25% το 2020-2021. Ωστόσο, αναμένεται ότι σημαντικές αυξήσεις αφερεγγυότητας θα εμφανιστούν κυρίως στην Ελλάδα (+22%), την Ιταλία (+ 18%), την Ισπανία (+ 17%) και στις Κάτω Χώρες (+ 21%). Για τη Γερμανία (+7%), τη Γαλλία (+8%) και το Βέλγιο (+ 8%), οι δείκτες αύξησης αφερεγγυότητας θα κυμανθούν σε μικρότερα επίπεδα. Οι παραπάνω εκτιμήσεις εξάγονται από μια πρωτόλεια εμπειρική ανάλυση ενός μικρού δείγματος ΜμΕ εισηγμένων σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική αποτελεσματικότητά των μέτρων πολιτικής μπορεί να σχετίζεται με το εάν οι οικονομίες θα αλλάξουν διαρθρωτικά από την κρίση της COVID-19. Εάν ναι, καθώς η ζήτηση για ορισμένους τομείς ενδέχεται να μειωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο σχεδιασμός πολιτικής θα πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της εργασίας πριν από την κρίση και της αποδοχής της ανακατανομής των θέσεων εργασίας.

Ομοίως, η αναβολή πληρωμής φόρων και δανείων χρέους θα οδηγήσει σε αύξηση του χρέους των ΜμΕ από ένα ήδη υψηλό επίπεδο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και η παρατεταμένα μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς θα αλλάξουν επίσης τις προοπτικές κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ικανότητα αντιμετώπισης αυτών των υποχρεώσεων. Συνεπώς, η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των νέων δανείων και των πτωχεύσεων θα είναι μια κρίσιμη πρόκληση» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση