Back to Top

Hellastat: Υποχώρηση της ζήτησης αγροτικών εφοδίων λόγω ανατιμήσεων των προϊόντων

Η οικονομική κρίση και η επιβολή των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων, στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής, επέφεραν δυσμενείς εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και κατ’ επέκταση στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων το 2011, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε., στην οποία εξετάζεται η εγχώρια αγορά των αγροτικών εφοδίων.

Το κόστος παραγωγής για τις καλλιέργειες αυξήθηκε σημαντικά, ενώ αντιθέτως το αγροτικό εισόδημα επιδεινώνεται συνεχώς, επιβαρύνοντας την οικονομική θέση και τη ρευστότητα των αγροτών.

Η πτώση της ζήτησης ήταν ιδιαίτερα έντονη σε τομείς όπου οι τιμές εμφάνισαν έντονα ανοδικές τάσεις. Στον κλάδο των λιπασμάτων πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν το 2011 κατά €2 έως €5 το σακί, ενώ άνοδος προέκυψε και στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού. Αντιθέτως, στη φυτοπροστασία επικράτησαν θετικές τάσεις, καθώς οι τιμές βασικών γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν λόγω ευνοϊκών διεθνών συνθηκών (χαμηλά αποθέματα και παραγωγή, υψηλή ζήτηση).

Παρά την κάμψη στις πωληθείσες ποσότητες λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής και των ανατιμήσεων, η ευρύτερη αγορά των γεωργικών εφοδίων σε όρους εσόδων τα τελευταία δύο χρόνια εμφανίζεται αυξημένη, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των λιπασμάτων.

Οι εταιρείες αγροτικών εφοδίων υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη των οφειλών (έως και 6 μήνες) ενώ οι επιχειρήσεις εισαγωγής αγροεφοδίων σε πολλές περιπτώσεις πληρώνουν τους προμηθευτές τοις μετρητοίς είτε προπληρώνουν τα εμπορεύματα.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 71 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε το 2011 κατά 9,2%, στα 313,34 εκατ. ευρώ. Το 73% των εταιρειών εμφάνισαν αυξημένες Πωλήσεις έναντι του 2010, με τη μέση μεταβολή ανά εταιρεία να διαμορφώνεται σε 12,6%, από 5,7% για την τελευταία τριετία.
- Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ ανήλθαν σε περίπου 30 εκατ. ευρώ (+46% από το 2010), ενώ τα προ φόρων κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 5 εκατ. ευρώ.
- Το περιθώριο μικτού κέρδους σημείωσε πτώση 1,5 μονάδας σε 18,5%. Αντιθέτως, τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε 6,6% και 1,6% αντίστοιχα, λόγω των αυξήσεων των τιμών.
- Η γενική και η άμεση ρευστότητα διαμορφώθηκαν σε 1,23 και 1,01 αντίστοιχα.
- Οι εταιρείες εισπράττουν τις Απαιτήσεις τους με ιδιαίτερα αργό ρυθμό (7 μήνες) ενώ η περίοδος διακράτησης των Αποθεμάτων φτάνει τους 2 μήνες. Ο Εμπορικός Κύκλος διαμορφώθηκε στις 46 ημέρες, λόγω του επαρκούς διαστήματος λήψης πίστωσης από τους προμηθευτές (7,5 μήνες).
- Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια βελτιώθηκε οριακά σε 2,5 προς 1.
- Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) το τελευταίο έτος αυξήθηκε από 3,9% σε 5,6%.

Πηγή:www.capital.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση