Back to Top

Νομοθεσία

Ημερομηνία Καταχώρησης Τίτλος
20/06/2013 - 10:58 Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις
06/06/2013 - 11:40 Κείμενα ΕΕ Μάϊος 2013
02/06/2013 - 22:22 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 − 2014
02/06/2013 - 22:16 Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
22/05/2013 - 10:28 Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 2000 στο πλαίσιο του Μέτρου 213 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013
21/05/2013 - 11:57 Χορήγηση υποτροφιών για την υποστήριξη νέων με βραβευθέντα επιχειρηματικά σχέδια στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους
21/05/2013 - 10:30 Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
21/05/2013 - 09:24 Eκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας για τη φύλαξη εγκαταστάσεων Κέντρων Πρώτης Υποδοχής
13/05/2013 - 00:33 Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις»
09/05/2013 - 10:44 Κείμενα ΕΕ Aπρίλιος 2013
09/05/2013 - 10:43 Κείμενα ΕΕ Mάρτιος 2013
09/05/2013 - 10:42 Κείμενα ΕΕ Φεβρουάριος 2013
30/04/2013 - 10:32 Τροποποίηση – Συμπλήρωση του οδηγού της πράξης «Πράσινος Τουρισμός»
29/04/2013 - 09:55 Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
29/04/2013 - 09:35 Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις
09/04/2013 - 14:34 Καθορισμός ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου 1.3.2 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
09/04/2013 - 13:09 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
02/04/2013 - 14:16 Διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
28/02/2013 - 23:20 Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων
20/02/2013 - 22:50 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου
20/02/2013 - 22:43 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
20/02/2013 - 12:55 Επιμόρφωση & Πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
07/02/2013 - 10:00 Κείμενα ΕΕ Iανουάριος 2013
06/02/2013 - 09:13 Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παρασκευής γεωργικών φαρμάκων
06/02/2013 - 09:08 Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των διαδικασιών που αφορούν στην άδεια άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
24/01/2013 - 09:11 Μητρώο Φορέων Εξωδικαστικής (Εναλλακτικής) Επίλυσης Διαφορών
17/01/2013 - 09:39 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2013
07/01/2013 - 21:26 Κείμενα ΕΕ Δεκέμβριος 2012
04/01/2013 - 13:45 Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων
04/01/2013 - 13:37 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2013

Σελίδες

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση