Back to Top

Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Σχολή: 
Πολυτεχνική
Τμήμα: 
Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας: 
Δομικών Κατασκευών
Αγγλικός τίτλος: 
Reinforced Concrete Laboratory
Διεύθυνση: 
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Ξάνθη
Γραφείο: 
Κτίριο γραφείων Εργαστηρίου Ωπλισμένου Σκυροδέματος, γραφείο Διευθυντή Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη
Τηλέφωνο: 
25410 79465, 79464, 79666
Τηλεομοιοτυπία: 
2541079638
Ιστοσελίδα: 
Προφίλ: 

To Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1974 και το 2007 μεταφέρθηκε στο νέο σύγχρονο κτίριο με συνολικό εμβαδόν υπέργειων και υπόγειων χώρων περίπου 4100 m2. Αποστολή του είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών στοιχείων και κατασκευών από σκυρόδεμα και τοιχοποιία, για συνήθεις και σεισμικές δράσεις. Εκπαιδευτικά υποστηρίζει τις ανάγκες σημαντικών μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, διοργανώνει ημερίδες για απόφοιτους ενώ η διεξαγόμενη σε αυτό έρευνα αφορά κυρίως ερευνητικά προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από ανταγωνιστικές δράσεις και ιδιωτικούς φορείς. Διαθέτει σεισμική τράπεζα υψηλών προδιαγραφών για έρευνα σε 3Δ κατασκευές,
περιοχή ισχυρού δαπέδου και τοίχου μορφής L για έρευνα σε πολυώροφες κατασκευές σε φυσική κλίμακα και σε στοιχεία,
χώρο δοκιμών σε μεταλλικό πλαίσιο για στοιχεία σε κλίμακα και
μηχανές θλίψης. Επίσης διατίθεται σειρά φορητών εξοπλισμών για την επί τόπου αποτίμηση της ικανότητας και συμπεριφοράς υλικών, δομικών στοιχείων και κατασκευών πριν και μετά από επεμβάσεις.

Υποδομή: 

Η συνολική χρησιμοποιούμενη επιφάνεια είναι 3127.85 m2 (αναπτυγμένη σε δύο ορόφους και υπόγειο).
Υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμός:
Ο κύριος χώρος δοκιμών (1000 m2) περιλαμβάνει σεισμικά μονωμένο χώρο για τη λειτουργία της σεισμικής τράπεζας (τύπου R-643A ANCO Engineers) με διαστάσεις 3.4Χ3.4 m (μέγιστη μετατόπιση +/-13 cm (26 cm), μέγιστη ταχύτητα 1.2 m/sec, μέγιστη επιτάγχυνση 1.6g για 8 tons ωφέλιμου φορτίου μάζας και τα 2.9g για 4 tons αντίστοιχα.
Επίσης περιλαμβάνεται ισχυρή πλάκα δαπέδου (διαστάσεων 14.0 Χ 11.5 m), στην περίμετρο της οποίας υπάρχει ισχυρό τοίχωμα ανάδρασης από ωπλισμένο σκυρόδεμα σε διάταξη Γ και διαστάσεις (7.95 + 5.95) Χ 1.5 m και 6.0 m ύψος, για τη διεξαγωγή πειραμάτων στατικής ή ψευδοσεισμικής καταπόνησης.
Το σύστημα εξυπηρετείται από στατικά έμβολα δυναμικότητας έως 500 ΚΝ, με σερβο-υδραυλικό έμβολο (τύπου MTS 244.41) 500 ΚΝ και συνολικής διαδρομής 500 mm (±250 mm) και με έμβολο (τύπου MTS 244.22) 100 ΚΝ με συνολική διαδρομή 250 mm (±125 mm).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

Δυνατότητα διενέργειας δοκιμών και μετρήσεων στο εργαστήριο και επί τόπου στο έργο με φορητούς εξοπλισμούς για:
Πιστοποίηση-διακρίβωση μηχανικών ιδιοτήτων υλικών, αντοχής στοιχείων ή φέρουσας ικανότητας κατασκευών και δομικών στοιχείων.
Πειραματική διερεύνηση συμπεριφοράς στοιχείων και κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος, στοιχείων ή νέων υλικών και τεχνολογιών σε στατικές, ψευδοστατικές και δυναμικές δράσεις στο χώρο δοκιμών ισχυρού δαπέδου - ισχυρού τοίχου. Δυνατότητα για συνδυασμό δράσεων και εκτός κύριου επιπέδου.
Προσομοίωση συμπεριφοράς στοιχείων και κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος έναντι συνήθων ή δυναμικών δράσεων.
Αποτίμηση επί τόπου της φέρουσας ικανότητας υλικών και κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος και δυναμικής συμπεριφοράς με φορητό εξοπλισμό.
Ειδικές επισκευές και ενισχύσεις στοιχείων και κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος με νέα υλικά και τεχνολογίες.
Ειδικές αντισεισμικές - δυναμικές δοκιμές κατασκευών, στοιχείων, δικτύων, συσκευών στη σεισμική τράπεζα κ.α.
Ποιοτικός έλεγχος εφαρμογών επικόλλησης ινωπλισμένων πολυμερών σε επεμβάσεις και αποκαταστάσεων με κονιάματα, στο εργαστήριο και επί τόπου (σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1542-1999, ASTM D4541 & ASTM D3039, ISO 527-5).

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση