Back to Top

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας

Σχολή: 
Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας
Τμήμα: 
Αγροτικής Ανάπτυξης
Τομέας: 
Φυτοπροστασίας
Αγγλικός τίτλος: 
Agricultural Pharmacology & Ecotoxicology
Διεύθυνση: 
Πανταζίδου 193, 68 200 Ορεστιάδα
Γραφείο: 
Ισόγειο Κτηρίου Εργαστηρίων
Τηλέφωνο: 
+302552041127
Τηλεομοιοτυπία: 
+302552041120
Προφίλ: 

Το εργαστήριο Ιδρύθηκε το 2002 (Π.Δ. 298, ΦΕΚ 264/31-10-2002) και έως το 2013 διευθύνονταν από τον Καθηγητή Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας κ. Γεώργιο Βασιλείου, σήμερα χρέη Διευθυντή ασκεί ο Επίκουρος Καθηγητής Ζήσης Βρύζας.
Αντικείμενο του εργαστηρίου Γεωργικής Φαρμακολογίας & Οικοτοξικολογίας αποτελεί η διδασκαλία και έρευνα σε θέματα σχετικά με τη χρήση (αποτελεσματικότητα, ανθεκτικότητα) και τις επιπτώσεις (οικοτοξικολογία ,συμπεριφορά στο περιβάλλον) των γεωργικών φαρμάκων (με έμφαση στα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα). Ειδικότερα, το εργαστήριο ασχολείται με:
• τις μεθόδους χημικής καταπολέμησης (εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων) και την αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
• την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας των καλλιεργειών και τις αλληλεπιδράσεις γεωργικών φαρμάκων-μικροοργανισμών-φυτών-εδάφους
• τις τεχνικές ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φυτικά, ζωικά και περιβαλλοντικά υποστρώματα
• τη συμπεριφορά των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον (προσρόφηση, έκπλυση, επιφανειακή απορροή, διάσπαση)
• τη μελέτη των επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων στα αγροοικοσυστήματα
• τη μέτρηση, αξιολόγηση και διαχείριση της οικολογικής επικινδυνότητας
• τη ρύπανση με γεωργικά φάρμακα εδαφών, υδάτων και ατμόσφαιρας
• τις τεχνικές απορρύπανσης γεωργικών αποβλήτων

Υποδομή: 

Το εργαστήριο διαθέτει:

- Εγκαταστάσεις για πραγματοποίηση πειραμάτων σε συνθήκες αγρού, θερμοκηπίου και θαλάμου ανάπτυξης φυτών.
- Χώρο για πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων
- Βασικό εξοπλισμό υποστήριξης τεχνικών ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων (πάγκους εργασίας, απαγωγό αερίων, θάλαμο νηματικής ροής, αναλυτικούς ζυγούς, υδατόλουτρα, συσκευές περιστροφικής συμπύκνωσης υπό κενό, αντλίες κενού, συσκευή συμπύκνωσης με ρεύμα αζώτου, ψυχόμενη φυγόκεντρος, συσκευή ηλεκτροφόρησης, pH μετρα, αγωγιμόμετρα, αναδευτήρες, συσκευή απόσταξης νερού, κλίβανοι ξήρανσης και αποστείρωσης, μικροσκόπιο, στερεοσκόπιο).

Ολοκληρωμένα συστήματα ενόργανης ανάλυσης και οικοτοξικολογικών δοκιμών:

- Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης εφοδιασμένο με ανιχνευτή διάταξης φωτοδιόδων (HPLC-DAD για αναλύσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων). Το σύστημα περιλαμβάνει αυτόματο δειγματολήπτη 100 θέσεων και ελέγχεται από το λογισμικό ChromQuest.
- Σύστημα αερίου χρωματογραφίας εφοδιασμένο με ανιχνευτές συλλήψεως ηλεκτρονίων (ECD) και αζώτου-φωσφόρου (NPD) (GC-ECD/NPD για αναλύσεις υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων). Το σύστημα ελέγχεται από το λογισμικό GCSolution.
- Σύστημα Microtox για μέτρηση και αξιολόγηση τοξικότητας ουσιών σε οργανισμούς μη στόχους
- Σύστημα ατομικής απορρόφησης με λυχνίες Cd, Zn, Cu, Mg, Pb, Cr, Na, Ca, Mn, K
- Σύστημα εκχύλισης SPE
- Φασματοφωτόμετρο
- Τέστ τοξικότητας Daphnia Magna

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

- Το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες στοχευόμενων αναλύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε φυτικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, δημητριακά και προϊόντα επεξεργασίας τους), έδαφος, νερά, και προϊόντα ζωικής προέλευσης.
- Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας χημικών μεθόδων καταπολέμησης.
- Μετρήσεις συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων στα φυτά και το περιβάλλον.
- Ανάπτυξη και επιτήρηση συστημάτων απορρύπανσης εδάφους και υδάτων από γεωργικά απόβλητα (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα) σε σημειακές πηγές ρύπανσης (σημεία γεμίσματος ψεκαστικών μηχανημάτων, απόβλητα μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, καλλιέργειες υπό κάλυψη)

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση