Back to Top

Έναρξη επιχειρηματικού επιταχυντή στο INNOVATHENS

Το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, έχει τη μεγάλη χαρά να αναγγείλει την έναρξη της διαδικασίας για ένταξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων ή σχημάτων στον επιχειρηματικό επιταχυντή (business accelerator), ο οποίος θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του το 2015.

Ήδη, με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης και την επικείμενη προκήρυξη των διαγωνισμών για την επιλογή των Συμβούλων, που θα παρέχουν τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, η Τεχνόπολη είναι πλέον σε θέση να καλέσει κάθε ενδιαφερόμενο να προετοιμάσει και να υποβάλει τον σχετικό φάκελο υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ: 10 Φεβρουαρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 20 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ: 15 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 21 Μαρτίου 2015

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΥΚΛΟ: 10 Μαίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 20 Μαίου 2015

Α. ΔΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

Ο επιχειρηματικός επιταχυντής θα λειτουργήσει σε δύο διαδοχικές φάσεις (Β1 και Β2), οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν:

Α.1 Σεμινάρια, workshops και δράσεις, όπου θα παρασχεθούν στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής, λειτουργίας, οργάνωσης και ανάπτυξης των ωφελουμένων σχημάτων. Οι υπηρεσίες θα αφορούν κατ' ελάχιστον:

Α1.1 Σεμινάρια και συμβουλευτική σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και οργάνωσης

Επιχειρησιακός σχεδιασμός
Βασικές Αρχές Επιχειρηματικής Λειτουργίας
Οργάνωση επιχείρησης
Διαχείριση Καινοτομίας

Α1.2 Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ανάπτυξη και Προώθηση Πωλήσεων
Οργάνωση και Βιωσιμότητα Επιχειρηματικών Σχημάτων
Ρευστότητα – Χρηματοδότηση
Ανάλυση θεμάτων επιχειρηματικής λειτουργίας (operation management)

Β.2 Εξατομικευμένο mentoring – coaching ανά επιχείρηση

Τόσο η συμβουλευτική της φάσης Β.1 όσο και το mentoring-coaching της φάσης Β.2 θα παρασχεθούν από έμπειρους συμβούλους που θα επιλεγούν από την Τεχνόπολη κατόπιν διαγωνισμού.

Γ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αριθμός σχημάτων που θα ωφεληθούν: Στον επιχειρηματικό επιταχυντή θα ενταχθούν συνολικά 54 σχήματα των 1-4 ατόμων, σε τρεις κύκλους των 18 σχημάτων έκαστος.
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας

Οι τρεις κύκλοι του επιχειρηματικού επιταχυντή θα διεξαχθούν ως εξής:

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Φεβρουάριος – Μάιος 2015
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Απρίλιος – Ιούλιος 2015
ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Ιούνιος – Οκτώβριος 2015

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, που θα συστήσει η Τεχνόπολη, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Ομάδα Α: Ποιότητα πρότασης 35%

Σαφήνεια της επιχειρηματικής πρότασης
Δυναμική του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου
Στάδιο ανάπτυξης του προτεινόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας
Στοιχεία καινοτομικότητας

Ομάδα Β: Στοιχεία ομάδας 30%

Ποιότητα Βιογραφικών – Εμπειρία στελεχών
Βαθμός ωριμότητας της επιχειρηματικής ομάδας
Κάλυψη των απαιτούμενων τεχνολογικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Ομάδα Γ: Δυναμική αγοράς 20%

Μέγεθος αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία
Προοπτικές εξαγωγής και σε αγορές εκτός Ελλάδας

Ομάδα Δ: Πεδίο δραστηριότητας 15%

Σχέση του προτεινόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας με δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας
Συνάφεια του σχεδίου με την πόλη της Αθήνας

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στείλτε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σας στο info@innovathens.gr με θέμα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ" αναφέροντας στο για ποια χρονική περίοδο του επιταχυντή ενδιαφέρεστε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Ονομαστικά στοιχεία για το πρόσωπο ή/και την ομάδα που υποβάλλει την πρόταση, όπως ζητούνται στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος [εδώ], συνοδευόμενη από αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα.
Σύντομη περιγραφή της ιδέας/project/επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρήζει συμβουλευτικής για την ανάπτυξη/μορφοποίηση/βελτίωσή της (maximum 500 λέξεις).
Προσδιορισμός του πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η πρόταση και τεκμηρίωση του καινοτομικού της χαρακτήρα (maximum 300 λέξεις).
Βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με την ένταξη στον επιταχυντή (maximum 300 λέξεις).
Επίπεδο ωριμότητας/αναγκών στο οποίο θεωρείται ότι εντάσσεται η υποψήφια ομάδα:

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Βελτίωση της κατανόησης βασικών αρχών ανάπτυξης επιχειρήσεων και ενίσχυσης δεξιοτήτων καινοτομίας (επίπεδο υπο σύσταση ή νεοφυούς επιχείρησης)
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Βελτίωση επιχειρηματικής λειτουργίας και καινοτομικών ικανοτήτων (επίπεδο για λειτουργούσα επιχείρηση <3 έτη)
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Αναπροσαρμογή λειτουργιών, εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών, ανάπτυξη νέου καινοτομικού προϊόντος ή επαναπροσανατολισμός σχετικά ώριμης επιχείρησης (επίπεδο για λειτουργούσα επιχείρηση > 3 έτη)

Ιεράρχηση των ειδικών αναγκών του υποψηφίου σε συνάρτηση με τις ενότητες του κεφαλαίου Β (πιο πάνω).

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εδώ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εδώ

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες: info@innovathens.gr, 213 010 9300, website, «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι

Σχετικός σύνδεσμος: www.epixeiro.gr

Είδος Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Οικονομικό Καθεστώς Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση