Back to Top

Σεμινάριο για την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων - Λευκάδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια στη Λευκάδα και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους συμμετέχοντες. Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης Δ.26 «Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση, προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων», της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν, ενώ διαχωρίζονται σε δύο (2) βασικές θεματικές ενότητες: α) Πρωτογενής Τομέας και β) Τουρισμός. Για την κάθε θεματική ενότητα θα συσταθούν 6 τμήματα των 5 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των σεμιναρίων απευθύνεται σε :

Τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες,
Αγρότες και κτηνοτρόφους,
Επιχειρηματίες και υπαλλήλους που απασχολούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων στα Επτάνησα προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και την αύξηση της έντασης της γνώσης (μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας) στην τοπική παραγωγή. Η υλοποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων θα βασίζεται στην αιχμή των σύγχρονων εξελίξεων και πρακτικών, ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) και υπηρεσίες (π.χ. τουριστικές υπηρεσίες)

Για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα τμήματα που θα συσταθούν θα είναι αυστηρώς ολιγομελή (5 άτομα ανά τμήμα), ομογενή που θα απαρτίζονται από εκπαιδευόμενους που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τουριστικό τομέα. Τα τμήματα θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, δίνοντας έμφαση στην πρακτική / καθημερινή εφαρμογή, τόσο σε επίπεδο αρχαρίων όσο και προχωρημένων, επικεντρώνοντας στα ακόλουθα ενδεικτικά εκπαιδευτικά θέματα:

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μέσω διαδικτύου (e-διαφήμιση)
Έρευνα αγοράς
Περιβάλλον και ανάπτυξη
Δικτύωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διανομή προϊόντος
Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη & επιχειρηματικό σχέδιο
Πιστοποίηση/τυποποίηση
Ηγεσία και παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού
Στρατηγικός σχεδιασμός & νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η συνολική διάρκεια του κάθε σεμιναρίου (τμήματος) θα είναι 24 ώρες, σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα αυτών.
Με το πέρας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, κατόπιν σχετικού τεστ αξιολόγησης, όπου οι συμμετέχοντες θα καλούνται να εφαρμόσουν θεωρητικά τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στο περιβάλλον εργασίας τους, απαντώντας σε αντίστοιχες ερωτήσεις. Κατόπιν τούτου θα ακολουθήσει η βράβευση των τριών καλύτερων εκπαιδευομένων. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 03/10/2014 έως 17/10/2014
Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :

-Διαδικτυακά μέσω του ιστοτόπου : www.teiion.gr

-Από τη γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα

Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :

-Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 15:00, στη γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα

-Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 17/10/2014

-Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : gram_tep@teiion.gr

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν υπ’ όψιν :

Ο επαγγελματικός τομέας των υποψηφίων συμμετεχόντων
Τα έτη επαγγελματικής εμπειρίας

Προκειμένου για την αξιολόγηση θα γίνει η καταγραφή των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής και θα καταρτιστούν σχετικοί πίνακες αξιολόγησης με βάση την αίτηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή θα κατανεμηθούν οι συμμετέχοντες στα τμήματα των σεμιναρίων. Ενώ θα ενημερωθούν για την συμμετοχή τους τηλεφωνικά, αλλά και μέσω διαδικτύου στο site του ΤΕΙ www.teiion.gr .

Πληροφορίες : Αραβανή Αγλαΐα, τηλ.: 26450 26160, e-mail: gram_tep@teiion.gr

Ανδρέας Βιτωράτος, Υπεύθυνος Δράσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: a.vitoratos@yahoo.com)

Σχετικός σύνδεσμος: www.teiion.gr

Είδος Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Οικονομικό Καθεστώς Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης: 
Γεωγραφική Περιοχή: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση