Back to Top

Ευρωπαϊκή επιχειρηματική περιφέρεια 2014: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 25 Οκτώβριος, 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια (European Entrepreneurial Region – EER) είναι ένα πρόγραμμα εντοπισμού και βράβευσης των περιφερειών της ΕΕ που διαθέτουν εξαιρετικό επιχειρηματικό όραμα, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους.

Στις περιφέρειες με την πλέον πειστική και μελλοντοστραφή στρατηγική θα απονεμηθεί ο τίτλος: «Επιχειρηματική περιφέρεια της χρονιάς». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργηθούν δυναμικές, οικολογικές και επιχειρηματικές περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη και να υλοποιηθεί η "Small Business Act για την Ευρώπη" σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η διάκριση θεσπίσθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών το 2009, έχει δε ως τώρα απονεμηθεί σε εννέα περιφέρειες: Βρανδεμβούργο (Γερμανία), County Kerry (Ιρλανδία) και Μούρθια (Ισπανία) το 2011· Καταλωνία (Ισπανία), Ελσίνκι-Uusimaa (Φινλανδία) και αυτοδιοικούμενη περιφέρεια Trnava (Σλοβακία) το 2012˙ Νορ Πα ντε Καλέ (Γαλλία), Νότιας Δανίας και Στυρίας (Αυστρία) το 2013. Μετά το έντονο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό του 2011 του 2012 και του 2013 και την επιτυχία του πιλοτικού σταδίου, η ΕτΠ στο πλαίσιο της συνόδου της Επιτροπής για την Κοινωνική και Οικονομική Πολιτική (ECOS), κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού για το πρόγραμμα ΕΕΠ 2014.

Για να λάβουν τον τίτλο EER, οι περιφέρειες πρέπει να προωθήσουν ένα σχέδιο οράματος που να ανταποκρίνεται σε έξι κριτήρια. Οι περιφέρειες θα πρέπει να προτείνουν μέτρα στους ακόλουθους τομείς:
- "Small Business Act" για την Ευρώπη και κύριες πολιτικές πρωτοβουλίες και μέσα της ΕΕ, όπως π.χ. η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά·
- προώθηση της επιχειρηματικότητας με την εγγύηση της πλήρους συνέπειας μεταξύ των θεματολογίων για την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας και της ΕΕ·
- διατομεακά ζητήματα/ενωσιακή διάσταση, π.χ. βέλτιστη χρήση των ενωσιακών και των λοιπών δημοσίων χρηματοδοτήσεων· προορατικότητα και προώθηση του έτους EER καθαυτού, αφού ληφθούν υπόψη και όσα πρόκειται να συμβούν μετά το έτος EER·
- περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων εντός της περιφέρειας αλλά και μεταξύ των περιφερειών EER· καλύτερη ένταξη της περιφέρειας στην αγορά της γεωγραφικής περιοχής που την περιβάλλει·
- βιωσιμότητα, ήτοι συμβολή στην επίτευξη των στόχων «20-20-20» της Ευρώπης·
- υλοποίηση, διακυβέρνηση και επικοινωνία: εξασφάλιση της υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων, κατά προτίμηση βάσει ενός συνόλου δεικτών, παρουσίαση κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των περιφερειών θα πρέπει να αποτελούνται από τα ακόλουθα μέρη:
- σχέδιο στο οποίο θα εκτίθενται το όραμα και η στρατηγική της υποψήφιας περιφέρειας ως προς την ΕΕΠ•
- σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα υλοποίησης και διαχείρισης, καθώς και σχεδιαζόμενες δραστηριότητες προβολής•
- γραπτή δήλωση πολιτικής δέσμευσης με τη μορφή επιστολής ή δήλωσης στην οποία να καταδεικνύεται ότι η στρατηγική ως προς την ΕΕΠ υποστηρίζεται από τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, π.χ. την περιφερειακή συνέλευση, την κυβέρνηση της περιφέρειας ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο (χωριστό έγγραφο, κανένα ειδικό μορφότυπο).

Οι περιφέρειες θα πρέπει να προσδιορίσουν με σαφήνεια ποια μέτρα θα πρέπει να υλοποιηθούν, σε τι προθεσμία (δείκτες), καθώς και ποιοι φορείς θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη του επιχειρηματικού δυναμικού της περιφέρειας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την ΕΕΠ 2014 λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2012. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής ΕΕΠ, που αποτελείται από μέλη της ΕτΠ καθώς και εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικοοικονομικών φορέων. Ο τίτλος ΕΕΠ θα απονεμηθεί σε τρεις (κατά μέγιστο όριο) περιφέρειες.

Το έντυπο της αίτησης καθώς και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη σχετική ιστοσελίδα: http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτησή σας για το σήμα ΕΕΠ 2014, μαζί με τη δήλωση πολιτικής δέσμευσης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: eer-cdr@cor.europa.eu.

Πηγή:
epixeiro.gr

Χρηματοδότηση Φορέων: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση