Back to Top

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer: Πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης για τη συγκρότηση Ομάδας Έργου

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «eEnviPer», που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται στα πλαίσια του Προγραμματικού πλαισίου για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013». Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν δώδεκα εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Τουρκία).
Το Πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και θα διαρκέσει δύο χρόνια, εξετάζει, συνδυάζει, και αξιοποιεί την ψηφιακή πληροφορία, τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), λογισμικά και υποδομές, προκειμένου να αναπτύξει μια εύχρηστη, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική ψηφιακή - διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να βασιστούν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι χρήσιμη σε όλους όσους εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εκπόνηση, την υποβολή, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (επενδυτές, μελετητές, αρμόδιες υπηρεσίες, πολίτες).
Η ενεργή συμμετοχή ανθρώπων που ασχολούνται και είναι γνώστες των θεμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης επιθυμεί να δημιουργήσει μια οκταμελή Ομάδα Έργου, τα μέλη της οποίας θα ενημερώνονται πρώτα για τις εξελίξεις του Προγράμματος και θα εκφράζουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους, έχοντας έτσι ρόλο συμβουλευτικό στα επιστημονικά και τεχνικά θέματα δημιουργίας και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer.
Στα οκτώ μέλη της Ομάδας Έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:
Περιβαλλοντολόγοι (Επιστήμονες Περιβάλλοντος) ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ειδικοί στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή άλλοι σύμβουλοι ειδικοί στα θέματα αυτά.
Εκπρόσωποι Δημοσίων Υπηρεσιών που έχουν ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή τις στρατηγικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Εκπρόσωποι επιχειρήσεων ή εταιρειών που ενδιαφέρονται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή πρωτοβουλίες πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα.
Tα μέλη της Ομάδας Έργου:
Μέσω κοινής λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα λαμβάνουν τα μηνύματα για τα θέματα που χειρίζονται οι ομάδες εργασίας του Προγράμματος.
Θα μαθαίνουν πρώτοι για τις εξελίξεις της υλοποίησης και τα αποτελέσματα του Προγράμματος.
Θα προσκαλούνται να συμμετέχουν στα εργαστήρια (workshops) και στα διαδικτυακά σεμινάρια του Προγράμματος.
Θα έχουν την ευκαιρία να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση της αγοράς, τον πιλοτικό σχεδιασμό και το επιχειρηματικό σχέδιο, αναφορικά με τους στόχους του Προγράμματος eEnviPer.
Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου θα πρέπει:
Να συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον εργαστήρι (workshop) ή διαδικτυακό σεμινάριο του Προγράμματος.
Τουλάχιστον δύο φορές μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες, μέσω παροχής πληροφοριών ή απαντήσεων, που θα συμβάλλουν στην τεκμηρίωση θεμάτων του eEviPer, καθώς και σε διάφορες σχετικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της υλοποίησής του.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, στα τηλέφωνα 2813-410123 (κ. Άννα Καγιαμπάκη), 2813-410124 (κ. Μαρία Κανδηλογιαννάκη) και 2813-410118 (κ. Ελένη Χατζηγιάννη) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: kagiampaki@pkr.gov.gr. ή mkandil@pkr.gov.gr ή elhatziyanni@pkr.gov.gr
Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στα παραπάνω τηλέφωνα, ή, αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή μέσω τηλεομοιοτυπικού στο 2813-410150 (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012. Αμέσως μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θα συγκροτηθεί η Ομάδα Έργου και θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωσή της για το Πρόγραμμα από τους Συντονιστές.
Τέλος, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, www.eenviper.eu, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ενημερωτικά δελτία για την πρόοδο της υλοποίησης του Προγράμματος.

Πηγή:
http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%95%CE%B...

Τύπος εκδήλωσης: 

Δημοφιλη

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Παρουσιάσεις Εταιρειών

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση