Back to Top

Συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τη δημιουργία δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος, 2013

Το Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE), το οποίο αποτελεί υπο-πρόγραμμα του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP), συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και διευκολύνει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μη τεχνολογικών εμποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Ενδεικτικοί τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή ανταλλαγή εμπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών κα.

Η αναμενόμενη συμβολή του κτιριακού τομέα στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το 2020 αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο (και τη βιομηχανία γενικότερα), ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις καθώς και για νέα κτίρια «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».

Έχοντας αυτά υπόψη, το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», της Γ.Δ. για την Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εισήγαγε την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills, για να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη:

στην εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για τον κατασκευαστικό κλάδο και
στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών σχετικά με τη συνέχιση της κατάρτισης των τεχνιτών και των εργατών του κλάδου και των εγκαταστατών τεχνολογιών ΕΞΕ και συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους μετά τη βασική εκπαίδευσή τους

Η πρωτοβουλία «Build Up Skills» αποσκοπεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις Κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς, που αφορούν την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κτήρια. Απώτερος στόχος είναι τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε να καταστήσουν τον τομέα των Κατασκευών ικανούς να ανταποκριθούν στις σχετικές στοχεύσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως είναι τα κτίρια με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται σε δύο πυλώνες:

(α) Σύσταση εθνικού οδικού χάρτη προσόντων

(β) Αναβάθμιση εθνικών δομών εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά τον (β) πυλώνα. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδοτηθούν δράσεις που αφορούν τη δημιουργία υλικού, κατάρτιση επιμορφωτών, συντονισμό ενεργειών για τη σύσταση/αναβάθμιση και λειτουργία μεγάλης κλίμακας δομών εκπαίδευσης αλλά και επικοινωνιακές δραστηριότητες.

Οι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του υφιστάμενου εθνικού οδικού χάρτη έως το 2020 στο πλαίσιο συμπράξεων μεταξύ ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων είτε της ίδιας επιλέξιμης χώρας είτε διαφορετικών επιλέξιμων χωρών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχενστάιν και της ΠΓΔΜ. Επίσης, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα από ομάδα φορέων, η οποία έχει την έδρα της σε ένα ή περισσότερα επιλέξιμα κράτη. Οι δε αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2013 (17.00 ώρα Βρυξελλών).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://europedirect.duth.gr/

Χρηματοδότηση Φορέων: 
Πηγή χρηματοδότησης: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση