Back to Top

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την καταγραφή δυνατοτήτων σε επίπεδο ευρύτερων τεχνολογικών περιοχών και εστιασμένων δράσεων

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων Ελλάδας – ESA με στόχο τον καθορισμό μέτρων βελτίωσης του συντελεστή γεωγραφικής επιστροφής της χώρας, η ΓΓΕΤ προσκαλεί τους ελληνικούς φορείς (ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, εταιρείες, δημόσιους φορείς ως χρήστες) να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους σε επίπεδο: α) τεχνολογικών περιοχών και β) Προγραμμάτων ESA και επιμέρους δράσεων οι οποίες εντάσσονται στα αντίστοιχα Work Plans.

Στόχος της Πρόσκλησης είναι η καλύτερη γνώση/καταγραφή των δυνατοτήτων της ελληνικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, ώστε να συνδεθούν καλύτερα με συγκεκριμένες δράσεις που ενδιαφέρουν την ESA και στη συνέχεια να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις προκηρύξεις (ΙΤΤs) και η χρηματοδότηση τους, μέσω της πρόβλεψης προνομιακών κριτηρίων αξιολόγησης υπέρ τους.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη συλλογή πληροφοριών για τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον των ελληνικών φορέων στα Προγράμματα της ESA και όχι την τελική επιλογή συγκεκριμένων δράσεων σε αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί φορείς μπορούν να βρουν συνημμένα Σχέδια Εργασιών (Work Plans) στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ και σχετικά κείμενα όπως: α) των Προγραμμάτων 1ης προτεραιότητας όπως αυτά προέκυψαν από τη διαβούλευση με την ESA και προέρχονται είτε συνδέονται άμεσα με τα υποχρεωτικά (mandatory) Προγράμματα του Οργανισμού (Cosmic Vision, CTP, TRP, MREP) και β) Προγραμμάτων τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες τεχνολογικές περιοχές αυξημένου ελληνικού ενδιαφέροντος (ARTES-δορυφορικες τηλεπικοινωνίες, Earth Observation, GSTP). Επισημαίνεται ότι, για την ευρύτερη δυνατότητα επιλογής, η ΓΓΕΤ μπορεί να επανέλθει με εναλλακτικά ή περισσότερο επικαιροποιημένα κείμενα σε επόμενη Ανακοίνωσή της. Επίσης, συμπληρωματικά με τα παραπάνω, η ΓΓΕΤ καλεί τους ελληνικούς φορείς να ανατρέξουν το Πληροφοριακό Σύστημα Προκηρύξεων της ESA (EMITS) και στις δράσεις που αναμένεται να προκηρυχθούν (Intended Invitations to Tender).

Τέλος, για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπεριλάβουν γενικότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του φορέα τους, της ομάδος τους κλπ. (εμπειρία, πιθανή προηγούμενη συνεργασία/συμβόλαια με ESA, υποδομή), καθώς και να συμπληρώσουν τη σύνδεση του αντικειμένου τους με τον αντίστοιχο κατάλογο της ESA.
Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος λήγει στις 30 Ιουνίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο http://www.gsrt.gr ή επικοινωνείστε με τον κ. Καλερίδη Βασίλειο, ΓΓΕΤ/ΔΙΕ/Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, στο Τ: 210.74.58.190 E-mail: vkas@gsrt.gr

Πηγή: http://www.epixeiro.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση