Back to Top

Διαγωνισμός Make Innovation Work

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 23 Μάρτιος, 2018

Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, o Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και η EY ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη του 3ου διαγωνισμού «Κάνε την Καινοτομία Πράξη – Make Innovation Work».

Πρόκειται για έναν μεγαλόπνοο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, για την ανάδειξη των καλύτερων, πρωτότυπων και καινοτόμων επιχειρήσεων, που έχουν τη δυναμική να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, τόσο στο πλαίσιο του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και στο πλαίσιο των διεθνών αγορών.

Παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον κλάδο/τομέα δραστηριότητας στον οποίο θα αφορά η υποβαλλόμενη επιχειρηματική πρόταση, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα προτάσεις επιχειρήσεων που εστιάζουν σε σύγχρονες τεχνολογίες και εναλλακτικές μορφές.

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός για την υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων από την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 στις 09:00 ώρα Ελλάδος μέχρι την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 στις 23:00 ώρα Ελλάδος.

Φέτος δεν υπάρχουν τα χρηματικά έπαθλα των δυο προηγούμενων διαγωνισμών αφού θα δοθεί έμφαση στην προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου και του teaser της επιχείρησης και η προώθησή της σε επενδυτές και roadshows του επιμελητηρίου αλλά και του Χρηματιστηρίου.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, σε πείσμα των καιρών και των συνθηκών, αν στηριχθεί γερά στις δυνάμεις της και εκμεταλλευτεί τα φυσικά της πλεονεκτήματα. Η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Με τη δύναμη του ανθρώπινου δικτύου, μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της Ελλάδας. Καλούμε όσους έχουν το ίδιο όραμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, υποβάλλοντας τη δική τους πρόταση για την ανάπτυξη της χώρας. Όλοι μαζί, μπορούμε περισσότερα».

Η κα. Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Γενική Γραμματέας, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας τόνισε:
«Το Make Innovation Work δεν είναι πια μόνο ένας διαγωνισμός καινοτομίας ή start up, αλλά συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με την καινοτομία. Συνδυάζει το μέλλον με το σήμερα και επιβραβεύει το αποτέλεσμα και όχι την ιδέα μόνη της. Πρόκειται για τον διαγωνισμό, που καθιέρωσε η Επιτροπή Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη αξιόλογων και καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων, που έχουν τη δυναμική να ενισχύσουν την ελληνική ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα».

Ο CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης επισήμανε: «Σε μια εποχή που αναδιαμορφώνεται παγκοσμίως ο παραγωγικός ιστός, αξιοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις δυνατότητες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών, αναδεικνύεται ως κρισιμότερος παράγοντας η κινητοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και κυρίως των νέων. Κάθε προσπάθεια για να συγκροτηθεί ένα πλέγμα δράσεων που υποκινεί τους νέους να αξιοποιήσουν την καινοτομία και την ευρηματικότητα αλλά και που τους προετοιμάζει να δοκιμάσουν τη βιωσιμότητα των σχεδίων τους είναι κρισιμότερη από ποτέ. Η πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου για τη δημιουργία του MIW έχει συμβάλει σημαντικά στο να αναδειχθεί αλλά και να εδραιωθεί στην Ελλάδα η προσέγγιση αυτή. Στηρίζουμε έμπρακτα με την ενεργή συμβολή μας την προβολή καινοτόμων επιχειρήσεων είτε άμεσα με την αξιοποίηση νέων σχετικών αγορών όπως η ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ., είτε έμμεσα με την επιτυχημένη συμμετοχή των νικητών του 3ου Διαγωνισμού MIW στο roadshow μας στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη».

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Central and Southeast Europe Accounts Leader / Country Managing Partner, ΕΥ δήλωσε:
«Στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τα παραδοσιακά μοντέλα επιχειρήσεων, πλέον, δεν αρκούν. Αυτό που χρειάζεται η ελληνική επιχειρηματικότητα και, κατ’ επέκταση, η οικονομία, είναι νέες, καινοτόμες ιδέες που θα ‘ταράξουν’ τα νερά και θα μετασχηματίσουν δραστικά το επιχειρηματικό τοπίο. Πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, συμβάλλουν στην ανάδειξη, αλλά και την ενίσχυση αυτών των καινοτόμων επιχειρήσεων. Εμείς, στην ΕΥ Ελλάδος, στηρίζουμε έμπρακτα το θεσμό, αλλά και τους ίδιους τους νέους επιχειρηματίες, που θα αναδειχθούν μέσα από αυτόν»

Τα βασικά δεδομένα του διαγωνισμού

Στον 3ο Διαγωνισμό MIW ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρήσεις που εστιάζουν σε σύγχρονες τεχνολογίες και εναλλακτικές μορφές στους εξής κλάδους:

παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων και ποτών
γεωργίας, υδατοκαλλιεργειών, κτηνοτροφίας
τουρισμού, πολιτισμού, φιλοξενίας και εστίασης
ιατρικές εφαρμογές, νέα φαρμακευτικά προϊόντα
ενέργεια και περιβάλλον
χονδρικού και λιανικού εμπορίου
τηλεπικοινωνιών
μέθοδοι διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (διακίνηση και αποθήκευση αγαθών)
περιβαλλοντικές τεχνολογίες και εφαρμογές στη διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων
Internet of things
εφαρμογές cloud και διαχείρισης/ανάλυσης δεδομένων (big data & analytics)
εφαρμογές fintech

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν οι νομίμως συσταθείσες επιχειρήσεις οι οποίες (α) έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και (β) πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

Η επιχείρηση πρέπει να έχει επίσημη νομική μορφή, όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ ή ΕΕ ή να αποτελεί ατομική επιχείρηση
Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας το χρονικό διάστημα ενός έτους από την επίσημη ημερομηνία σύστασης της
Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καταθέσει οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον μιας χρήσης
Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών στην τελευταία χρήση κατ’ ελάχιστο ποσού €20.000 και κατά μέγιστο ποσού €500.000
Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην έχει υποβληθεί σχετική αίτηση προς έναρξη των ως άνω διαδικασιών
Να υπάρχει διαθέσιμο πρωτότυπο προϊόντος ή υπηρεσίας προς παρουσίαση (beta public version / product prototype version)

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Σχετικός σύνδεσμος: Διαγωνισμός Make Innovation Work

Αφορά σε Φορέα Ε.Ε.: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση