Back to Top

Τρεις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Επιτάχυνση της Καινοτομίας"

16 καινοτόμα έργα επιλέχθηκαν συνολικά για χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 36 εκατ. ευρώ κατά τον τέταρτο γύρο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Επιτάχυνση της Καινοτομίας" (Fast Track to Innovation, FTI), η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία "Ορίζοντας 2020". Στα 16 έργα συμμετέχουν 72 εταίροι από 16 χώρες, 3 εκ των οποίων είναι ελληνικές επιχειρήσεις.

Στον τέταρτο γύρο, ο οποίος είχε καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου 2016, υποβλήθηκαν συνολικά 263 προτάσεις έργων με 1.157 συμμετέχοντες. Η πρωτοβουλία FTI ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που παρελήφθησαν από την έναρξη του προγράμματος ανέρχεται, πλέον, σε 1.166, από τις οποίες 62 επιλέχτηκαν να λάβουν χρηματοδότηση πάνω από 134,7 εκατ. ευρώ συνολικά. Το 46% των συμμετεχόντων στα έργα είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Τα έργα περιλαμβάνουν σύνθετα υλικά προηγμένης τεχνολογίας για τα πτερύγια ανεμογεννητριών, ρομπότ λέιζερ που ανιχνεύει ελαττώματα συγκόλλησης σε κύτη πλοίων, μια εξελιγμένη διάταξη επαναιμάτωσης που χρησιμοποιείται στην ανάνηψη, τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας και ένα νέο ταχύτερο σύστημα ελέγχου της ευαισθησίας των βακτηρίων στα αντιβιοτικά.

Οι 3 ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε τρία έργα στον τέταρτο γύρο είναι οι εξής:

Η εταιρεία SpectrumLabs συντονίζει το έργο "ShipTest". Το έργο αφορά σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ρομπότ ελέγχου που καθοδηγείται από λέιζερ για τον εντοπισμό ατελειών στις συγκολλήσεις στο κύτος των πλοίων. Η διάθεση του συστήματος στην αγορά θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της επόμενης πενταετίας κατά περίπου 50 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 398 άμεσες και 1.185 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία Innora συμμετέχει ως εταίρος στο έργο "ShipTest", καθώς και στο έργο "iPerm", στόχος του οποίου είναι η κατασκευή ενός μόνιμου, ευφυούς και ενεργειακά αποδοτικού ασύρματου δικτύου παρακολούθησης διακρατικών αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διάθεση του συστήματος στην αγορά αναμένεται να δημιουργήσει 215 άμεσες θέσεις εργασίας.

Τέλος, η εταιρεία Mistras συμμετέχει ως εταίρος στο έργο "RiserSure" με στόχο την ταχεία εκτίμηση της ακεραιότητας εύκαμπτων κατακόρυφων αγωγών που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου ανοικτής θαλάσσης.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Carlos Moedas, δήλωσε ότι, μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", βασικός στόχος είναι η υποστήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι με τα πρόσφατα αποτελέσματα κατά τον τέταρτο γύρο του FTI, η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 135 εκατ. ευρώ περίπου για την ταχεία πρόσβαση σε ενωσιακή χρηματοδότηση για δραστηριότητες καινοτομίας που είναι κοντά στην αγορά, βοηθώντας έτσι την ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη να αξιοποιηθούν με επιτυχία και σε εμπορικό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία FTI δημιουργήθηκε με βασικό στόχο την προώθηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας στο στάδιο που συνδέονται στενά με την αγορά. Υποστηρίζει ώριμες καινοτόμες ιδέες που έχουν ήδη δοκιμαστεί, περιλαμβάνοντας συστήματα επικύρωσης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, δοκιμές, δοκιμαστική εφαρμογή, επικύρωση των επιχειρηματικών μοντέλων και καθορισμό προτύπων και προκανονιστική έρευνα.

Η πρωτοβουλία καλύπτει την περίοδο 2015-2016 πιλοτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ. Είναι ανοικτή σε όλους τους τύπους συμμετεχόντων και στηρίζει κάθε θέμα στο πλαίσιο του υποπρογράμματος "Κοινωνικές προκλήσεις" και του ειδικού στόχου "Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (Leadership in enabling and industrial technologies, LEIT)". Αυτή η ποικιλία θεμάτων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πρόσβασης από όλα τα είδη των φορέων καινοτομίας, θα προωθήσει στη διεπιστημονική και διατομεακή συνεργασία για την ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας.

Η πιλοτική πρωτοβουλία υλοποιείται μέσω μιας κοινής και συνεχώς ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε. Η επόμενη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2016.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον "Ορίζοντα 2020" και για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του, υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τουςγια διεθνή επιχειρηματική συνεργασία, ενημέρωση για ευρωπαϊκές πολιτικές, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, ενίσχυση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Σχετικός σύνδεσμος: www.ekt.gr

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση