Back to Top

Προκαταβολή έως και 100% της επιδότησης επενδύσεων

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του μείζονος προβλήματος της ρευστότητας των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, προκειμένου να μην ακυρώνονται οι όποιοι σχεδιασμοί επενδύσεων, είναι ο κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».
Έτσι με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων παρέχεται ευελιξία ως προς την επιλογή των κινήτρων για επενδύσεις κάτω των 50 εκατ. ευρώ, δυνατότητα προκαταβολής έως και του 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής, εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών και δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησης.

Το νομοσχέδιο, που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης. Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η προσαρμογή των κινήτρων που παρέχει η πολιτεία, στα δεδομένα της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, ενώ πρόσθεσε ότι η ευρύτερη συμφωνία με την τρόικα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για να ξεκολλήσει η οικονομία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη, χωρίς την ενίσχυση της ρευστότητας. Και ρευστότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συμφωνία με την τρόικα».
Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ένα σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών απέναντι στη χώρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου θα τεθούν σε εφαρμογή το 2013 και οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής:

• Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.
• Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.ά.) για επενδύσεις κάτω από 50 εκατ. ευρώ ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για μικρούς και μεσαίους επενδυτές.
• Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να δημιουργείται άμεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης.
• Παρέχεται στους φορείς επένδυσης η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.
• Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1.624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.
• Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.
• Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.
• Επαναφέρεται το όριο κύρωσης από τη Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
Επίσης στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ειδική διάταξη για την κύρωση των αποφάσεων για την υπαγωγή τριών σημαντικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ ενδέχεται έως των κατάθεσή του στη Βουλή να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης πέντε ακόμη μεγάλων επενδυτικών έργων, που και αυτά θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο.
Ενοποιήσεις υπηρεσιών για τις επενδύσεις

• Συνενώνονται σε ενιαίο σχήμα οι γενικές γραμματείες Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ δημιουργούνται νέες διευθύνσεις. Η νέα γραμματεία θα έχει την ευθύνη της αδειοδότησης ενώ στο «Invest in Greece» παραμένει η διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης των επενδυτών.
• Εισάγεται για τις στρατηγικές επενδύσεις ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Θα επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις.
• Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των επενδυτών με αύξηση της διαχειριστικής αμοιβής υπέρ του Δημοσίου και κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.
• Ειδικό κεφάλαιο ρυθμίζει την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο με τη δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού. Συγκεκριμένα δημιουργείται υπό την εποπτεία του υπουργού Ανάπτυξης η «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ», με διάρκεια ζωής 50 έτη και με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου. Προβλέπεται ακόμη ότι με κοινή υπουργική απόφαση θα μπορεί να συσταθεί «Εταιρία Ειδικού Σκοπού», η οποία θα έχει στόχο την αδειοδοτική ωρίμαση σύνθετων επενδύσεων τις οποίες θα μπορεί να προτείνει το Δημόσιο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μηταράκης, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» θα αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης (Master Plan) το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα υφιστάμενα έργα (Φλοίσβος, Ελληνικό, ΣΕΦ κ.λπ.). Ανακοίνωσε επίσης ότι για το παράκτιο μέτωπο θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους δημάρχους και την τοπική κοινωνία και θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση του συγκεκριμένου σχεδίου.
• Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης υδατοδρομίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με στόχο την περαιτέρω τόνωση του τουρισμού και την ανάπτυξη του αεροπορικού μεταφορικού έργου που καλύπτεται από υδροπλάνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν υποβληθεί στο υπουργείο 13 σχέδια ανάπτυξης υδατοδρομίων που έως σήμερα δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν λόγω της πολυπλοκότητας του υφιστάμενου πλαισίου.

Πηγή: Express.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση