Back to Top

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/30/2014 Erasmus+ - Πειραματικές πολιτικές στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

Καταληκτική Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Μάρτιος, 2015

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως πρωταρχικό στόχο να ενθαρρύνει τις αρμόδιες δημόσιες αρχές να υποβάλλουν προτάσεις για τη δοκιμή καινοτόμων ιδεών πολιτικής και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της πρόσληψης, της επιλογής και της προσαρμογής των νέων εκπαιδευτικών που προέρχονται από εναλλακτικές οδούς. Τέτοιοι πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μπορεί να είναι απόφοιτοι, επαγγελματίες που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους ή άνεργοι χωρίς επίσημη κατάρτιση στον τομέα της διδασκαλίας, οι οποίοι ωστόσο εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Η διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους όπως, μεταξύ άλλων, μέσω της δυνατότητας πιστοποίησης ατόμων στο μέσο της σταδιοδρομίας τους και μέσω της βραχυχρόνιας εντατικής περιόδου προσαρμογής ακολουθούμενης από κατάρτιση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με υποστηρικτική καθοδήγηση.

Η θεματική προτεραιότητα της παρούσας πρόσκλησης είναι η ακόλουθη:
Ενίσχυση της πρόσληψης, της επιλογής και της προσαρμογής των καλύτερων και πλέον κατάλληλων υποψηφίων για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών οδών διδασκαλίας.

Επιλέξιμες χώρες

Επιλέξιμες θεωρούνται προτάσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε μία από τις εξής χώρες του προγράμματος:
— τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— τα κράτη ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία
— οι υποψήφιες για ένταξη χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM).

Επιλέξιμοι αιτούντες για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι:

α) Δημόσιες αρχές (υπουργείο ή ισοδύναμος φορέας) αρμόδιες για την ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση στο συναφές εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο. Δημόσιες αρχές σε ανώτατο επίπεδο με αρμοδιότητες σε τομείς εκτός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (π.χ. απασχόληση, οικονομικά, κοινωνικές υποθέσεις, υγεία κ.λπ.) θα θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον αποδείξουν ότι διαθέτουν ειδική γνώση στον τομέα διεξαγωγής της πειραματικής δράσης. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να αναθέσουν την εκπροσώπησή τους σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και σε δίκτυα με νομική υπόσταση ή ενώσεις δημόσιων αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται εγγράφως και περιλαμβάνει ρητή αναφορά στην υποβαλλόμενη πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, οι αναθέτουσες δημόσιες αρχές πρέπει να συμμετέχουν στην πρόταση ως εταίροι.

β) Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί ή ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

γ) Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί ή ιδρύματα που επιτελούν έργο σχετικό με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς τομείς (π.χ. εμπορικά επιμελητήρια, πολιτιστικοί οργανισμοί, φορείς αξιολόγησης, ερευνητικοί φορείς κ.λπ.).

Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων είναι:
— Προκαταρκτικές προτάσεις (ηλεκτρονική αίτηση): 20ή Μαρτίου 2015, 12:00 (το μεσημέρι – ώρα Βρυξελλών)
— Πλήρεις προτάσεις (τυπωμένο έντυπο αίτησης): 1η Οκτωβρίου 2015 (ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://eur-lex.europa.eu

Πηγή χρηματοδότησης: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση