Back to Top

Αποτελέσματα Έρευνας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη Μαγνησία

Ολοκληρώθηκε η έρευνα που εκπονεί η ΕΑΕΜ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη Μαγνησία.

Το ΔΣ της ΕΑΕΜ, σε συνεδρίασή του στις 01/08/2012, αποφάσισε ομόφωνα την εκπόνηση της έρευνας, προκειμένου να καταγραφούν με επιστημονική μεθοδολογία, οι ακριβείς διαστάσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη Μαγνησία, ώστε να προωθηθεί άμεσα και τεκμηριωμένα η επίλυσή τους.

Στην περίοδο από 02 έως 06/08/2012, σχεδιάσθηκε η μεθοδολογία της έρευνας και κατασκευάσθηκε το ερωτηματολόγιό της, ενώ από τις 06 έως τις 21/08/2012 ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και από τις 21/08/2012 έως τις 27/08/2012 ολοκληρώθηκε η καταχώρηση των δεδομένων στον Η/Υ (Πρόγραμμα SPSS), η ανάλυσή τους και η καταγραφή των συμπερασμάτων της έρευνας.

Οι επιχειρήσεις συμμετείχαν ανώνυμα στην έρευνα και επελέγησαν με βάση συγκεκριμένη στατιστική μεθοδολογία τυχαίας δειγματοληψίας, προκειμένου να εκπροσωπηθούν στην έρευνα αναλογικά, επιχειρήσεις απ' όλους τους κλάδους ΚΑΔ, τα Τμήματα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και τις γεωγραφικές περιοχές της Μαγνησίας.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της τυχαίας κατά στρώματα δειγματοληψίας με τη χρήση ποσοστώσεων βάσει των Κλάδων NACE κατά Κ.Α.Δ. (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας), των Τμημάτων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις, καθώς και της γεωγραφικής τους κατανομής. Το δείγμα της έρευνας ήταν 311 επιχειρήσεις από το σύνολο των 16.916 επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στο Μητρώο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και των 250 Ξενοδοχείων που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, ποσοστό περίπου 2% που κρίνεται ικανοποιητικό, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι ανάλογες έρευνες σε πανελλαδικό επίπεδο γίνονται σε δείγμα 1.200 επιχειρήσεων.

Στελέχη της ΕΑΕΜ επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους επιχειρηματίες, ζητώντας τους να απαντήσουν συνολικά σε 57 ερωτήσεις που αφορούν 15 θέματα, ενώ η συνέντευξη με τον καθένα επιχειρηματία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά.

Αξίζει να τονισθεί ότι για πρώτη φορά αναπτύσσεται μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα και να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εξάμηνο), ώστε να πιστοποιείται η διαχρονική εξέλιξη των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Γενική κατάσταση των Επιχειρήσεων

Ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα της έρευνας, είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη Μαγνησία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και ευμετάβλητες στις μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό άλλωστε έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, ενώ οι μελλοντικές προοπτικές εμφανίζονται πολύ δυσοίωνες. Σχεδόν 8 στους 10 επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση της επιχείρησής τους κατά το 1ο εξάμηνο του 2012 και ότι η επιδείνωση αυτή θα συνεχισθεί και στο 2ο εξάμηνο.

Τζίρος

Ένα κρίσιμο σημείο για την έρευνα και την κατάσταση των επιχειρήσεων, είναι ο τζίρος τους, ο οποίος πέφτει κατακόρυφα από το έτος 2009, το οποίο θεωρείται ως έτος έναρξης της κορύφωσης της κρίσης.

Ο τζίρος των επιχειρήσεων κινείται σε πολύ χαμηλά ποσά, δεδομένου ότι το 60,8% των επιχειρηματιών ανέφερε ότι ο ετήσιος τζίρος των επιχειρήσεών τους είναι κάτω από 100.000 € (!!!). Ωστόσο, το 37,6% ανέφερε τζίρο πάνω από 100.000 €. Όπως θα δούμε μάλιστα στη συνέχεια, ο τζίρος των επιχειρήσεων επηρεάζει καθοριστικά τη σχέση τους με τις Τράπεζες.

Ζήτηση για τα προϊόντα / υπηρεσίες

2 στους 3 επιχειρηματίες ανέφεραν ότι κατά το 1ο εξάμηνο του 2012 μειώθηκε η ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό προβλέπει ότι η μείωση της ζήτησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, θα συνεχισθεί και κατά το 2ο εξάμηνο του 2012

Ρευστότητα

Η χαμηλή ρευστότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των επιχειρήσεων. Πάνω από 4 στους 10 επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι ο μέσος χρόνος είσπραξης των οφειλών από τους πελάτες τους έχει αυξηθεί. Είναι προφανές ότι τα «τεφτέρια» ξαναπαίζουν σημαντικό ρόλο στη «λειτουργία» της αγοράς. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών, 8 στους 10, αποδίδει την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει, στη γενικότερη ύφεση που επικρατεί. Ωστόσο, ένας ακόμη παράγοντας που επιβαρύνει την κατάσταση, είναι και ο χρόνος καταβολής των οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις. 4 στους 10 επιχειρηματίες αναφέρουν ότι τους οφείλει το Δημόσιο, με καθυστέρηση μάλιστα πάνω από ένα έτος.

Τράπεζες

Με τον τζίρο τη ζήτηση προϊόντων και τη ρευστότητα να πέφτουν κατακόρυφα, ενώ οι οφειλές του Δημοσίου να αυξάνουν, η στήριξη της επιχειρηματικότητας από τις Τράπεζες αποτελεί πλέον όρο επιβίωσης.

Ωστόσο, οι «μικροί επιχειρηματίες» αποφεύγουν τη σύναψη επιχειρηματικών δανείων, τροφοδοτώντας τις επιχειρήσεις τους με προσωπικά τους κεφάλαια, γεγονός που οδηγεί όχι μόνο στην καταστροφή των επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών και των οικογενειών τους.

Στις Τράπεζες καταφεύγουν για επιχειρηματικά δάνεια κυρίως οι επιχειρήσεις με μεσαίο και μεγαλύτερο μέγεθος. Ωστόσο, αντί για υποστήριξη, όπως αναφέρουν, αντιμετωπίζουν ακόμη περισσότερα προβλήματα. 9 στους 10 (!!!) επιχειρηματίες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα εξυπηρέτησης από τις Τράπεζες: πιέσεις για εξασφαλίσεις, για αποπληρωμή δανείων, για αύξηση επιτοκίων και για τριτεγγυήσεις, αποτελούν «μενού» της καθημερινής συναλλαγής των επιχειρηματιών με τις Τράπεζες.

Επίσης, η λήψη εγγυητικών επιστολών από τις Τράπεζες, είναι ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, ενώ οι διαστάσεις του προβλήματος με τον «Τειρεσία», είναι εκρηκτικές σχεδόν για το σύνολο των επιχειρηματιών (93,2%). Μόλις το 6,8% ανέφερε ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παραγγελίες προς τους προμηθευτές

Η γενικότερα μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, έχει ως συνέπεια και τη μείωση των παραγγελιών των επιχειρηματιών από τους προμηθευτές. 6 στους 10 επιχειρηματίες ανέφεραν ότι αναγκάσθηκαν να μειώσουν τις προμήθειές τους.

Επενδυτική δραστηριότητα

Η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει στάσιμη για το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών (1 στους 2), αν και 1 στους 3 ανέφερε ότι μειώθηκε. Η στασιμότητα αυτή δικαιολογείται σ ένα βαθμό και από το ότι οι επιχειρηματίες μάλλον δεν θεωρούν ως αναγκαίες τις νέες επενδύσεις, αφού ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής τους δυναμικότητας παραμένει αναξιοποίητο, ενώ το ΕΣΠΑ φαίνεται ότι αποτελεί ελπίδα ανάκαμψης και για νέες επενδύσεις για 7 στους 10 επιχειρηματίες.

Σχέση με εργαζόμενους

Το 54% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι αυτοαπασχολούμενοι, δεδομένου ότι στην επιχείρησή τους εργάζονται μόνο αυτοί και κάποιο/α μέλος/η της οικογένειάς τους, γεγονός που αντανακλά, πιστεύουμε, την πραγματική και ευαίσθητη «εικόνα» της αγοράς.

Ωστόσο, από τις απαντήσεις αυτών που ανέφεραν ότι απασχολούν εργαζόμενους στην επιχείρησή τους, αναδεικνύεται η αύξηση της ανεργίας, ως ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα για την τοπική κοινωνία, αφού σχεδόν 4 στους 10 επιχειρηματίες ανέφεραν είτε ότι ήδη έχει μειωθεί το προσωπικό τους στο 1ο εξάμηνο του 2012, είτε ότι θα μειωθεί ακόμη περισσότερο στο 2ο εξάμηνο.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που αναδεικνύεται, είναι και αυτό της μείωσης των ωρών ή ημερών εργασίας, καθώς και των αποδοχών των εργαζομένων, ενώ η κατάσταση αναμένεται να χειροτερέψει πολύ κατά το 2ο εξάμηνο του 2012, δεδομένου ότι 7 στους 10 επιχειρηματίες ανέφεραν ότι είναι από λίγο έως και αρκετά πιθανή η μείωση μισθών ή ωρών εργασίας των εργαζομένων που απασχολεί.

Άμεσα προβλήματα της επιχείρησης

Οι καθυστερημένες οφειλές, οι δόσεις για δάνεια, το ενοίκιο και το ΙΚΑ, αποτελούν άμεσα προβλήματα των επιχειρήσεων, ενώ 6 στους 10 επιχειρηματίες ανέφεραν ότι το κυριότερο εμπόδιο για την επιχείρησή τους σήμερα είναι η υπέρμετρη φορολογία.

«Λουκέτα»

4 στους 10 επιχειρηματίες θεωρούν το «λουκέτο» στην επιχείρησή τους πολύ ή αρκετά πιθανό, ενώ 1 στους 2 από αυτούς, προβλέπουν ότι αυτό θα συμβεί άμεσα, στο επόμενο 3μηνο ή εξάμηνο. Θα πρέπει να αναδειχθεί η μεγάλη σημαντικότητα αυτού του πσοσοστού, δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε ενεργείς επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Πολιτική κατάσταση

Η «εικόνα» των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα για τις μέχρι τώρα πολιτικές των κυβερνήσεων απέναντι στις επιχειρήσεις, αλλά και για τις μελλοντικές εξελίξεις, είναι ιδιαίτερα αρνητική:

9 στους 10 επιχειρηματίες εκτιμούν ότι οι μέχρι τώρα πολιτικές των κυβερνήσεων, δεν διευκόλυναν τις επιχειρήσεις,
7 στους 10 επιχειρηματίες ανέφεραν ότι είναι πιο απαισιόδοξοι μετά τις πρόσφατες εκλογές.
7 στους 10 επιχειρηματίες ανέφεραν ότι η κυβέρνηση δεν θα εφαρμόσει πολιτικές που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις
Εγκληματικότητα

Αν και το πρόβλημα της εγκληματικότητας είναι ιδιαίτερα οξυμένο στις μέρες μας, 6 στους 10 επιχειρηματίες ανέφεραν ότι η αύξηση της εγκληματικότητας δεν έχει επίδραση στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Επισημαίνουμε ωστόσο, ότι αν και μικρό, ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρηματιών (16,7%), έχει πέσει θύμα κλοπής, ληστείας ή άλλης εγκληματικής ενέργειας.

Τι πρέπει να γίνει

Η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων, η αύξηση των μισθών και η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, αποτελούν βασικά μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας και την γενικότερη ανάπτυξη. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε οι περισσότεροι επιχειρηματίες εκτιμούν ότι η βελτίωση της οικονομίας θα έλθει μέσα από την βελτίωση της φορολογίας, δεδομένου μάλιστα ότι σχεδόν 2 στους 3, επιθυμούν ένα προαιρετικό σύστημα φορολόγησης, όπου ένας φόρος επί του τζίρου θα αντικαθιστούσε το ΦΠΑ και το φόρο εισοδήματος.

Πηγή:
epixeiro.gr

Τύπος Είδησης: 

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πλοήγηση