Back to Top

Νομοθεσία

Ημερομηνία Καταχώρησης Τίτλος Τύπος Νομοθεσίας
05/01/2015 - 23:28 Όροι και προϋποθέσεις χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών ιδιωτικών σχολείων Εθνική
01/01/2015 - 19:29 Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς Εθνική
30/12/2014 - 23:15 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων Εθνική
26/12/2014 - 09:23 Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015 Εθνική
23/12/2014 - 14:17 Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Εθνική
15/12/2014 - 19:38 Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Εθνική
15/12/2014 - 18:47 Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας Εθνική
15/12/2014 - 18:43 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις Εθνική
09/12/2014 - 20:00 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014−2015 Εθνική
09/12/2014 - 19:47 Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας Εθνική
09/12/2014 - 19:43 Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας − Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων Εθνική
09/12/2014 - 17:46 Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες Εθνική
05/12/2014 - 10:14 Κείμενα ΕΕ Νοέμβριος 2014 Ευρωπαϊκή
31/10/2014 - 10:38 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρησης Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο και κριτήρια αξιολόγησής τους Εθνική
31/10/2014 - 10:33 Π.Δ. 145/2014: Πρόγραμμα, Φορείς & Διάρκεια της Εκπαίδευσης του Προσωπικού των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων Εθνική
29/10/2014 - 18:05 Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιoύ από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Εθνική
29/10/2014 - 09:14 Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνική
29/10/2014 - 09:10 Συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών του Αμπελοοινικού Τομέα Εθνική
09/10/2014 - 11:31 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών Εθνική
09/10/2014 - 11:27 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής Εθνική
07/10/2014 - 09:31 Κείμενα ΕΕ Σεπτέμβριος 2014 Ευρωπαϊκή
27/09/2014 - 19:43 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25 – 66 ετών Εθνική
24/09/2014 - 09:39 Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας
02/09/2014 - 13:43 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) «2007−2013» - ΜΕΤΡΟ 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» Εθνική
21/08/2014 - 08:46 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια όσον αφορά στην πιστοποίηση των φορέων που εντάσσονται στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβούλων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Εθνική
20/08/2014 - 11:07 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης πρόωρης συνταξιοδότησης σε αλιείς ενταγμένους στη Δράση 1 του Μέτρου 4.2 Εθνική
20/08/2014 - 09:40 Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων Εθνική
19/08/2014 - 08:50 Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής Εθνική
13/08/2014 - 10:15 Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 4.1 «Αναλύσεις Μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» Εθνική
01/08/2014 - 17:55 Κείμενα ΕΕ Ιούλιος 2014 Ευρωπαϊκή

Σελίδες

Δημοφιλη

Online Εφαρμογές ΔΠΘ

Συγγραφή Βιογραφικού
Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Χρησιμοποιήστε τις Online Eφαρμογές που έχει αναπτύξει το Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. για

Εργαστηρια Δ.Π.Θ.

Αναζητήστε εργαστήρια των σχολών του ΔΠΘ και εκδηλώστε ενδιαφέρον για συνεργασία και μεταφορά τεχνολογίας

Επιχειρηματικοτητα

Followme

followme
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
  • Mixcloud
  • Instagram
  • YouTube

Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και θα λαμβάνετε περιοδικά το Δελτίο Τύπου της Ραδιοφωνικής Εκπομπής "Διασυνδεθείτε".

Παρακαλώ, όσοι διαθέτετε λογαριασμό e-mail του Δ.Π.Θ μην τον χρησιμοποιείτε για την εγγραφή σας στο newsletter της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ.

Πρoσφατα Aρθρα

Πλοήγηση